man-intervjuas-om-FI

JAMES BERÄTTELSE

”JAG KÄNNER MIG UPPRYMD INFÖR FRAMTIDEN!”

I den här artikeln berättas om erfarenheterna för en patient som får Medtronic tarmkontrollbehandling (sakral neuromodulering) med InterStim™ -systemet, för behandling av kronisk fekal inkontinens. Tänk på att erfarenheten är specifik för just denna person. Alla som får Medtronic tarmkontrollbehandling når kanske inte samma resultat som patienten i berättelsen.

James är en aktiv medlem i sin kyrka och en engagerad talesperson för hemlösa. I sin roll talar James regelbundet i kyrkor och på universitet. När han började få problem med tarmkontroll år 2010 blev han tvungen att begränsa sin verksamhet avsevärt.

”Det begränsade mig på så många olika sätt”, säger James. ”Jag visste inte när det skulle inträffa en olycka. Jag kände inte när jag behövde gå på toaletten.”

När James befann sig på offentliga platser, på avstånd från säkerheten på den egna toaletten, var han tvungen att göra upp en plan. ”Det första jag gjorde var att ta reda på var toaletten fanns och bestämma hur snabbt jag kunde ta mig dit. Jag kunde inte utföra mina dagliga aktiviteter – alla  enkla saker som vi tar som självklarheter försvårades.”

SÖKANDET EFTER LINDRING AV PROBLEMEN MED TARMKONTROLL

Eftersom specialkost och läkemedel inte hade någon effekt, remitterade James läkare honom till en annan specialist för att få veta mer om Medtronic tarmkontrollbehandling med InterStim-systemet. James beslöt sig för att gå vidare med utvärderingen för att se om detta behandlingsalternativ var rätt för honom.

EN UTVÄRDERING AV TARMKONTROLLBEHANDLING

”Jag var mycket spänd inför screeningtestet eftersom jag hoppades att behandlingen skulle ge mig tillbaka en del av mitt gamla liv,” säger han. Utvärderingen blev en succé och James fick veta att han var en kandidat för långtidsbehandling. En vecka senare fick han ett InterStim-system implanterat.

”Ingreppet gick lätt för mig,” säger han. ”Jag var inne och vände på sjukhuset  under  samma dag.” Veckorna efter ingreppet justerade hans läkare stimuleringsinställningarna som motsvarade ändringarna i James avföringsmönster. James började med en ny kost och ökade sitt fiberintag. Sedan dess har han haft fullständig kontroll.

”JAG SKA TA UPP MUSIKEN IGEN”

I dag lever James ett rikt liv. Han serverar måltider, lagar mat, städar och ägnar tid åt att prata med folk på den lokala härbärget för hemlösa. Han talar inför grupper, utbildar dem om hemlöshet och hur de kan hjälpa till. 

Han ägnar inte längre tid åt att oroa sig för var toaletten är när han är hemifrån. ”Det känns som om det blir bättre och bättre för mig varje dag”, säger James.

Var sjätte månad besöker han sin läkare för att få sin behandling kontrollerad. Han har en sträng kosthållning och håller noga uppsikt över sitt fiberintag. Han tar inga läkemedel för tarmkontroll.

James har spännande planer för framtiden. ”Jag ska ta upp musiken igen,” säger han. ”Jag spelar piano och gitarr och jag ska börja ta lektioner så att jag kan förkovra mig. Jag skulle inte ha gjort något sådant förut.”

Medtronic inbjöd den här patienten att uppriktigt dela med sig av sin berättelse. Alla som får Medtronic tarmkontrollbehandling når kanske inte samma resultat som patienten i berättelsen. Tala med din läkare för att avgöra om sakral neuromodulering är rätt för dig. Förutom risker i samband med operation, kan komplikationer i samband med InterStim-systemet inkludera smärta vid implanteringsstället, ny smärta, infektion, elektroden (en tunn kabel) förflyttas/migrerar, enhetsproblem, påverkan av vissa andra enheter eller diagnostisk utrustning såsom MRT, oönskade förändringar i urinerings- eller tarmfunktion, obehaglig stimulering (ibland beskrivet som en ryckande eller stötande känsla), och annat. Det krävs en operation för att ta bort InterStim-systemet. Se Viktig säkerhetsinformation. Diskutera alltid de potentiella riskerna och fördelarna med behandlingen med din läkare. Den här behandlingen passar inte alla. Det krävs en läkarordination.