Pacemakrar Vid bradykardi

Vad är en pacemaker?

Om du lider av bradykardi, även kallat långsamma hjärtslag, kan du och din läkare bestämma att en implanterbar hjärtapparat som kallas pacemaker är rätt alternativet för dig. En pacemaker återställer hjärtats rytm genom att skicka små elektriska signaler till hjärtat för att öka hjärtfrekvensen, vilket lindrar bradykardisymtomen.

När man i dagligt tal hänvisar till en pacemaker talar man i själva verket om ett stimuleringssystem som omfattar en pacemaker och tillhörande kablar.

 • En pacemaker är den lilla apparat som implanteras under huden, oftast under nyckelbenet på vänster eller höger sida av bröstet. Pacemakern övervakar kontinuerligt ditt hjärta, och om det upptäcker en långsam hjärtfrekvens, skickar den ut små, oupptäckbara elektriska signaler för att rätta till det.
 • Kablarna är tunna, mjuka, isolerade trådar i ungefär samma storlek som ett spagettistrå. Kablarna skickar den elektriska impulsen från pacemakern till ditt hjärta och leder information om hjärtats naturliga aktivitet tillbaka till pacemakern.

HUR FUNGERAR EN PACEMAKER?

Pacemakern är utformad för att imitera sinusknutan, dvs. hjärtats naturliga pacemaker. Pacemakern har två huvudsyften – stimulering och avkänning.

Stimulering 
En pacemaker skickar en elektrisk signal till hjärtat när hjärtats egen rytm blir för långsam eller avbryts. Denna elektriska impuls startar ett hjärtslag.

Avkänning
Pacemakern känner också av (övervakar) hjärtats naturliga elektriska aktivitet. När pacemakern känner av ett naturligt hjärtslag skickar den inte ut någon stimuleringspuls.

EN APP-ANSLUTEN PACEMAKER

alt= ”En kvinna i grå jumper sitter i en soffa, tittar på en smartphone och ler”

 

Azure – Medtronics mest avancerade pacemaker – den är vår första pacemaker* som är kompatibel med en mobilapp, vilket innebär att du kan få tillgång till information om din pacemaker via mobilappen MyCareLink Heart™ på din smartphone eller surfplatta på ett säkert sätt. Om Azure upptäcker förändringar i ditt hjärta, överför den trådlöst och säkert hjärtinformationen till din klinik. 

Frihet

 • Du kan fortsätta att leva som vanligt – oavsett vad du gör – eftersom du vet att du kan använda din smartphone eller surfplatta för att ansluta pacemakern till din klinik med hjälp av MyCareLink Heart-mobilappen.

Trygghet

 • Känn dig trygg i att din klinik får alla pacemakerdata, då du kan se överföringarnas status i appen.
 • Du får tillgång till information om pacemakern – t.ex. batteritid, implantatdatum, pacemakerns namn, modellnummer, serienummer och klinisk information – så att du kan svara på frågor om ditt implantat.
 • Motivera dig själv att arbeta för en bättre hälsa
  • Följ din fysiska aktivitetsnivå med hjälp av data som appen hämtar från pacemakern.
  • Registrera vikt, blodtryck och hjärtfrekvens och följ upp dessa mätvärden under en längre period. Detta hjälper dig att bättre förstå ditt hälsotillstånd.
 • Anteckna dina symtom och informera din läkare om dessa när du besöker kliniken.
 • Du får lätt svar på vanliga frågor om hur det är att leva med en pacemaker.

Azure har den senaste innovationen inom stimuleringsteknik. Azures batterilivslängd är över 13 år och kommer att behålla sin säkerhet och pålitlighet i många år. Azure har även speciella egenskaper som kan upptäcka och väsentligen minska risken** för att utveckla ihållande förmaksflimmer (AF) och i samband med detta en ökad risk för stroke.

Läs mer om mobilappen MyCareLink Heart™.

*använder Bluetooth® Low Energy     

**Reaktiv ATP finns i Azure XT-modell                                                                                                                          ETT SLADDLÖST PACEMAKERALTERNATIV 

Det kateterburna pacemakersystemet Micra  är 93 % mindre än traditionella pacemakrar. Den har samma storlek som en stor vitamintablett och ett batteri som varar lika länge som hos en traditionell pacemaker. Till skillnad från en vanlig pacemaker implanteras Micra i hjärtat via ett blodkärl i benet och pacemakern kräver ingen kabel. Eftersom Micra-enheten är så liten och implanteras med en minimalt invasiv teknik lämnar den inga synliga tecken på att det finns en medicinteknisk enhet under huden. Detta kan innebära färre aktivitetsrestriktioner efter implantationen och det finns ingenting som hindrar axelns rörelser.

Micra TPS är avsedd för patienter som behöver en enkammarpacemaker (kallas även ventrikulär pacemaker eller VVIR). Tala med din läkare om fördelar och risker med Micra TPS.

Ta reda på mer om Micra.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.