Våra pacemakrar Vid bradykardi

Översikt

Medtronic erbjuder många pacemakeralternativ – tala med din hjärtläkare för att bestämma det bästa pacemakeralternativet för din situation.

Gå till vårt manuella bibliotek för att hitta patientmanualer.

Medtronics pacemakeralternativ

Pacemakrar Modellnummer Mått och beskrivningar
Azure Device Image

Azure

 • W1DR01
 • W1SR01
 • W3DR01
 • W3SR01

Azure™-pacemakern är utrustad med BlueSync™-teknik och är kompatibel med MyCareLink Heart Mobile app – den senaste innovationen från Medtronic i fjärrövervakning.

Om Azure upptäcker förändringar i ditt hjärta, överför den trådlöst och säkert hjärtinformationen till din klinik. Azure pacemaker är säker i MRI-miljön när specifika förhållanden uppfylls, och erbjuder exklusiva algoritmer för att exakt kunna upptäcka och minska sannolikheten för förmaksflimmer.

Advisa MRI

Advisa MRI

 • A2DR01
 • A3SR01

Pacemakern Advisa™ MRI SureScan™ är andra generationens FDA-godkända stimuleringssystem som har utformats för att vara säker i MRI-miljön när särskilda villkor är uppfyllda.  Advisa finns för en eller två kammare.

Adapta

Adapta

 • ADDR01
 • ADDR03
 • ADDR06
 • ADDRL1
 • ADDRS2

Adapta är en ”fysiologisk” pacemaker. Den väntar på ditt naturliga hjärtslag innan den levererar stimuleringsimpulsen för att undvika onödig stimulering. Adapta-pacemakrar är också helt automatiska och justerar ständigt sina inställningar och anpassar sig för att uppfylla hjärtats behov.

Micra

Micra kateterburet pacemakersystem

 • MC1VR01

Micra™ är den minsta i vårt pacemakersortiment och den godkändes för användning i USA av FDA i april 2016.

 

Ta reda på mer om Micra

Våra övriga pacemakrar

Listan innehåller inte alla våra tidigare pacemakrar. Gå till vår webbplats för manualer för att hitta patientmanualer för hjärtapparaterna. 

 • Ensura MRI™ SureScan™
 • Sensia™
 • Versa™ 
 • EnRhythm™ 
 • EnPulse™ 
 • Sigma™ 
 • Kappa™ 400
 • Vitatron™ Pacemaker

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.