pacienti

NÁŠ záväzok

Náš záväzok voči zdravému svetu sa začína produktmi, terapiami a službami, ktoré využívajú milióny pacientov na celom svete.

V spoločnosti Medtronic pracujeme na zlepšení prístupu ku zdravotnej starostlivosti a zároveň zdokonaľujeme naše postupy v oblasti etických obchodných praktík, bezpečnosti pacientov a kvality produktov, zodpovedného získavania zdrojov a dohľadu nad produktmi. 

Máme tiež záväzok voči filantropii a snažíme sa budovať zdravé a živé komunity po celom svete.

Tento záväzok sa začína v komunitách, kde naši zamestnanci pracujú, žijú a venujú sa dobrovoľníckej činnosti. Podporujeme ich odhodlanie urobiť svet lepším miestom pre život všetkých ľudí.

Svoje úsilie zameriavame aj na rozšírenie prístupu k zdravotnej starostlivosti na ľudí, ktorí žijú mimo dosahu kvalitnej starostlivosti. Ide o ľudí, ktorí si kvalitnú zdravotnú starostlivosť nemôžu dovoliť, nemôžu za ňou cestovať z dôvodu vzdialenosti alebo súčasných podmienok, majú obmedzené poznatky o svojom stave, alebo sa nevedia orientovať v miestnom systéme zdravotnej starostlivosti či hájiť svoje nároky a/alebo potreby.

Máme zodpovednosť za zníženie globálneho bremena chronických ochorení a veríme, že prostredníctvom prístupu „celá spoločnosť“ dokážeme predchádzať, kontrolovať a liečiť chronické ochorenia. Dôležitú úlohu v tomto spoločnom úsilí zohrávajú vlády, komunity, firmy aj ľudia s chronickými ochoreniami (NCD).