pacienti

Medtronic Náš prístup

Chceme zlepšiť zdravotnú starostlivosť na celom svete. Preto spolupracujeme s novými partnermi novými spôsobmi.

SPÁJAME PRÁCU S POTREBAMI ĽUDÍ

Prostredníctvom našich medicínskych technológií, služieb a riešení chceme zlepšovať životy ľudí. Ako svetový líder v oblasti medicínskych technológií dokážeme rýchlejšie a lepšie vytvárať zmysluplné inovácie pre nemocnice, zdravotnícke systémy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby pacientom a ich rodinám na celom svete dokázali poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť.

SPOLOČNÉ INOVÁCIE

Uznávame, že inovácie majú zmysel, len ak sú bezpečné, efektívne a použiteľné. Z tohto dôvodu nadväzujeme partnerstvá so zdravotníckymi systémami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Spájame naše schopnosti s ich odbornými znalosťami v snahe zmeniť spôsob práce a dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

ODSTRAŇUJEME PREKÁŽKY, POMÁHAME VIAC ĽUĎOM

S meniacimi sa požiadavkami na zdravotnú starostlivosť sa musia aj spoločnosti poskytujúce zdravotnícke produkty a služby usilovať fungovať efektívne. Zaviazali sme sa preto myslieť inak a prispieť tak k poskytovaniu lepšej  zdravotnej starostlivosti.