Pers en media

Newsroom Informatie voor pers en media

Persberichten en andere materialen


Marja van Dieijen-Visser van het Maastricht UMC+ en Rob ten Hoedt van Medtronic Europa ondertekenen de strategische samenwerkingsovereenkomst voor de periode van  drie jaar.

MUMC+ en Medtronic werken samen voor doelmatige en doeltreffende zorg

Door de waarde voor de patiënt beter inzichtelijk en meetbaar te maken en het beleid en processen te richten op meetbare waardevermeerdering, wil het Maastricht UMC+ voorbereid zijn op de uitdagingen in de zorg. Hiervoor sluiten het Maastricht UMC+ en Medtronic een raamovereenkomst die de basis vormt voor het verlenen van zogenoemde waardegedreven zorg, ofwel Value-Based Health Care (VBHC). De partijen breiden daarmee de bestaande samenwerking uit die in het
Hart + Vaat Centrum al leidde tot waardevolle en tastbare resultaten die internationaal de aandacht trekken.

LEES HET PERSBERICHT


Ingenieurs leggen hun focus op miniaturisatie van medische implantaten.

GROOT DENKEN DOOR HEEL KLEIN TE DENKEN

Medtronic loopt voorop in het ontwikkelen van miniatuur implantaten die op minder-ingrijpende manier kunnen worden ingebracht bij patiënten.

MEER


'Value-based' gezondheidszorg

HET MOMENT VAN DE WAARHEID: 

Medtronic wil leidende rol innemen in de transitie naar 'value-based' gezondheidszorg.

Sheri Dodd, VP en General Manager van
Medtronic Care Management Services, bespreekt de betrokkenheid van Medtronic bij 'value-based' gezondheidszorg.

MEER


Project 6 - vrijwilligerswerk door medewerkers van Medtronic

PROJECT 6 : IN JUNI MAKEN WERKNEMERS VAN MEDTRONIC HET VERSCHIL

Elk jaar zetten duizenden werknemers zich een maand lang in om vrijwillig bij te dragen aan hun gemeenschap.

MEER


Parkinson-patiënt Greg Grindley

Een levensveranderend moment was live op tv

Patiënt met de ziekte van Parkinson ervaart de voordelen van DBS-therapie na een hersenoperatie die live op televisie te zien was.

MEER


Integrated Health Solutions in Londen

INTEGRATED HEALTH SOLUTIONS MAAKT TIJD EN GELD VRIJ

Zorgprofessionals en patiënten zien verbeteringen door partnerschap van ziekenhuizen met Medtronic.

MEER