Er wordt nu een video gestart - MUMC+ hospital Maastricht

Maastricht University MEDICAL CENTER (MUMC+) Maastricht

Integrated Health SolutionsSM werkt samen met het Hart+Vaat Centrum in Maastricht aan het optimaliseren van de gezondheidsuitkomsten voor patiënten, per uitgegeven euro. Inmiddels zijn veel procesverbeteringen gerealiseerd, is capaciteit vrijgespeeld om meer patiënten te behandelen en complexere procedures uit te voeren, en is de tevredenheid van zowel medewerkers als patiënten gestegen.

De uitdaging

Het Maastricht University Medical Center (MUMC+) is een academisch ziekenhuis in het zuiden van Nederland en de belangrijkste gezondheidszorgverlener in de regio. Om de stijgende vraag naar (meer complexe) zorg van de hoogste kwaliteit ‒ met nagenoeg gelijke middelen ‒ te beantwoorden, stelde het centrum zich ten doel:

 • een echt patiëntgerichte organisatie te worden;
 • de kwaliteit en de zorgresultaten te verbeteren;
 • de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten;
 • de processen te optimaliseren;
 • en een cultuur van voortdurende verbetering te bewerkstelligen.

De oplossing

MUMC+ ging in 2014 een langdurig partnerschap aan met Integrated Health SolutionsSM om:

 • de operationele processen te optimaliseren;
 • het management van de hartkatheterisatiekamers (cathlabs) uit te besteden;
 • het personeel op de juiste wijze te betrekken in het verandertraject.

HOE WE DIT GEDAAN HEBBEN –
IN HET HART+VAAT CENTRUM

HOE WE DIT GEDAAN HEBBEN – OP ZIEKENHUISNIVEAU

Met de inzet van ons Lean-Academy curriculum zijn inmiddels meer dan 2500 medewerkers getraind via het train-de-trainer principe. De combinatie van theorie en praktijk resulteert erin dat professionals uit de hele organisatie geïnspireerd worden om verbeteringen door te voeren in hun dagelijkse praktijk. Door het installeren van een projectmanagementorganisatie bestaande uit ziekenhuismedewerkers ‒ getraind door Medtronic ‒ is het continu verbeteren inmiddels verankerd in de organisatie.

De impact

Door verbeterprojecten onder leiding van Medtronic, is in één jaar tijd veel economische waarde gecreëerd, dankzij een geoptimaliseerd gebruik van de middelen. Dit leidde tot een toename in productiviteit en capaciteit. Tevens zijn tientallen projecten uitgevoerd ‒ gecoacht door Medtronic ‒ met mooie verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en tevredenheid.

IN HET HART+VAAT CENTRUM HEEFT DEZE OPLOSSING GELEID TOT:

 • sterke reductie van toegangstijden;
 • 33% kortere verblijfsduur als onderdeel van de optimalisatie van het CRT-traject;
 • 50% minder annuleringen van operaties als onderdeel van de optimalisering van het CABG-traject;
 • meer patiënten en minder patiëntbezoeken als onderdeel van de optimalisering van het hartrevalidatietraject;
 • stijging van de Patiënten Net Promotor Score van 48% naar 75%;
 • 43% puntenstijging van de tevredenheid onder medewerkers.

OP ZIEKENHUISNIVEAU HEEFT DEZE OPLOSSING GELEID TOT:

 • sterke verbetering van het probleemoplossend vermogen;
 • meer dan honderd verbeterprojecten;
 • meer dan de helft van het personeel heeft de operational excellence yellow belt-opleiding gevolgd.

Download de PDF van deze casestudie


MEER CASESTUDIES

St Antonius Ziekenhuis, Nederland

St Antonius Main Building

 • Bedden vrijmaken door bepaalde hartingrepen poliklinisch (dezelfde dag naar huis) te doen
  Meer (Engelstalig)

 • Capaciteit hartkatheterisatie vergroten zonder uitbreiding van middelen
  Meer (Engelstalig)

 • Pacemaker- en ICD-controlestraat tijdens coronaperiode
  Meer (Engelstalig)

Erasmus Medisch Centrum, Nederland

External day drone shot of the Erasmus Medical Centre building

Optimalisatie van productiviteit van het Thoraxcentrum

How a hospital optimised its cardio-thoracic center productivity (Engelstalig)

Imperial College Healthcare NHS Trust, Verenigd Koninkrijk

Imperial Main Building

Kostenbesparingen, kapitaalinvesteringen en verbeterde operatiestiptheid.

Meer over de resultaten

University Hospital South Manchester (UHSM), Verenigd Koninkrijk

Image of University Hospital Of South Manchester main building.

Kapitaalinvesteringen, vergrote productie en verminderde verspilling.

Meer over de resultaten

Blackpool NHS Teaching Hospitals,
Verenigd Koninkrijk

  Close up of surgery team operating

Bedden vrijmaken door vaginale verwijdering van baarmoeder (hysterectomie) via dagopname

How a hospital is leading the way to a day surgery pathway for vaginal hysterectomies (Engeltalig)

Rigshospitalet, Denemarken

External evening drone shot of Rigs hospital.

 • Besparing van meer dan 2 miljoen euro over een periode van drie jaar

 • Start Cardiolounge voor dagopname

 • Gegevensgestuurde aanpak ontwikkeld voor het beheer van de workflow

 • Geoptimaliseerd gebruik van ziekenhuiskamers

 • Verbetering van "op tijd starten" met hartkatheterisaties van 20% naar 75%

Rigshospitalet: Transforming care delivery (Engeltalig)

Duna Medisch Centrum, Hongarije

External image of Duna Medical Centre

 • Verdubbeling van het aantal ziekenhuisbedden - van 14 naar 28

 • 30% groei in 2021 door elke maand 10-15 nieuwe procedures toe te voegen


 • Dubbele OK's - van 2 naar 4 - met een extra 2 OK's voor toekomstig gebruik

 • 20.000 meter vloeroppervlak

Duna Medical Center: Transforming facilities to serve more patients and provide better care (Engeltalig)

Universitätsklinik Mannheim,
Duitsland

Mannheim Main Building

Bariatrisch voortraject omzetten naar zorg op afstand en contactloos in slechts vier weken

How a bariatric pathway went remote & contact-free in just four weeks (Engeltalig)