Wandelende vrouw

Implantatie van systeem voor sacrale neuromodulatie (SNM)

Blaas- en darmcontroleproblemen

Als u lijdt aan symptomen van ontlastingsverlies, overactieve blaas (OAB) of urineretentie dan bent u niet de enige. Er zijn honderden miljoenen mensen wereldwijd die last hebben van blaas- of darmcontroleproblemen. Sacrale neuromodulatie (SNM-therapie) kan een mogelijke behandelingsoptie voor uw symptomen zijn.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Sommige mensen hebben voor hun blaas-of darmcontroleproblemen geen baat bij conservatieve behandelingen. Dan kan er via een proefbehandeling met sacrale neuromodulatie nagegaan worden of dit een oplossing kan bieden voor uw blaas- en of darmklachten.

Meer

Wat gebeurt er bij de ingreep?

Via een proefbehandeling kan worden vastgesteld of u baat heeft bij sacrale neuromodulatie (SNM-therapie). Zijn de resultaten van de proefbehandeling bevredigend, dan kunt u met de arts bespreken wat u kunt verwachten van behandeling met een definitief neuromodulatiesysteem.

Meer

Vragen en antwoorden

We geven antwoord op veelgestelde vragen over de proefbehandeling met sacrale neuromodulatie (SNM-therapie).

Meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.