placeholder

Wie komt er in aanmerking voor DBS-therapie? Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessive-compulsieve stoornis - OCD)

Niet iedereen komt in aanmerking voor diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) voor dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD). Alleen een arts die ervaring heeft met het gebruik van deze therapie kan bepalen of u een geschikte kandidaat bent.

Indien uw arts de mogelijkheid van diepe hersenstimulatie bij u overweegt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor DBS-therapie voor OCD als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de diagnose dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD) met een gedocumenteerde duur van ten minste 5 jaar.
 • Uw OCD wordt als ernstig of extreem ernstig beoordeeld.
 • U heeft ook last van depressie en angst.
 • Behandelingen met ten minste 3 selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zijn bij u niet aangeslagen.
 • Hamsteren is bij u niet de voornaamste subcategorie.
 • U heeft een behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) voltooid of geprobeerd te voltooien.
 • U heeft naast OCD geen andere ernstige psychiatrische stoornissen (bv. een gelijktijdige persoonlijkheidsstoornis) of problemen met middelenmisbruik.
 • U voldoet aan de vastgestelde criteria voor implantatie van een systeem voor diepe hersenstimulatie (DBS-therapie).
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft in het verleden geen operatie gehad ter vernietiging van de hersenzone waar u de stimulatie zult krijgen.
 • U bent niet zwanger.
 • U heeft geen andere neurologische aandoeningen, waaronder dementie.
 • U heeft geen bloedingsafwijking en u neemt geen bloedverdunners.
 • U hoeft niet regelmatig een MRI te laten maken.

Als u bepaalde medische aandoeningen heeft en bepaalde risicofactoren, dan is het mogelijk dat diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) niet geschikt voor u is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw psychiater of een centrum waar DBS-therapie voor OCD wordt aangeboden.

Als u in aanmerking komt

Als uw arts vaststelt dat u een geschikte kandidaat bent voor diepe hersenstimulatie (DBS-therapie), moet u uiteindelijk zelf beslissen of u wel of niet tot deze behandeling wilt overgaan.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.