pacient

АНГАЖИМЕНТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Нашият ангажимент за един здрав свят започва с продуктите, терапиите и услугите, които помагат на милиони пациенти по целия свят.

Ние в Medtronic работим, за да увеличим достъпа до грижи, като същевременно въвеждаме етични бизнес практики, грижим се за безопасността на пациента и качеството на продуктите, внедряваме отговорно снабдяване и стопанисване на продуктите. 

Имаме ангажимент и към филантропията и се стараем да изградим здрави, жизнени общества по света.

Този ангажимент започва в общностите, където нашите служители работят, живеят, даряват, извършват доброволческа дейност и където ние подкрепяме техните ежедневни усилия да направят света по-добро място за живеене за всеки.

Фокусираме своите усилия върху разширяване на достъпа до здравеопазване за слаборазвитите популации, които живеят без достъп до качествени здравни грижи. Те включват хора, които не могат да си позволят грижи, не могат да пътуват до медицински центрове поради разстоянието или други съществуващи условия, имат ограничено познание за своето състояние, не знаят как да се придвижват в местната си здравна система или да се застъпват за себе си.

Ние имаме отговорност да редуцираме това глобално нарастване на хроничните заболявания и вярваме, че чрез подход „изцяло в обществото“ можем да осъществим превенция, контрол и управление на хроничните заболявания. Правителства, общности, бизнес предприятия и хора, които живеят с незаразни заболявания – всеки един играе важна роля в това колективно усилие.