ЗА НОВАТА MEDTRONIC

Medtronic работи с нови партньори по нови начини за подобряване на глобалното здравеопазване.

СВЪРЗВАНЕ НА ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, С ТОВА, ОТ КОЕТО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ

Ние се ангажираме да подобряваме живота чрез нашите медицински технологии и решения. Чрез обединяването с Covidien, ние можем да ускорим и да усъвършенстваме възможностите за създаване на значими иновации за болници, здравни системи и доставчици на здравни услуги, така че те да могат да предоставят възможно най-добрите грижи на пациентите и техните семейства по целия свят.

СЪВМЕСТНА ИНОВАЦИЯ

Ние считаме, че иновацията е значима само ако е безопасна, ефективна и полезна. Ето защо ние си партнираме със здравните системи и доставчиците, за да комбинираме своите способности с техните експертни познания и да променим начина, по който работим заедно, за постигане на най-добри резултати.

ПРЕМАХВАНЕ НА БАРИЕРИ, ДОСТИГАНЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА

С променящите се нужди в здравеопазването компаниите, които предоставят здравни продукти и услуги трябва да бъдат готови да правят нещата по различен начин. Обединението между Medtronic и Covidien демонстрира, че ние мислим различно при решаването на проблеми за осигуряване на по-добро здраве. Докато вървим напред, ще Ви информираме за това как този подход успява в осигуряването на по-добро здраве за повече хора.