ЗА НОВАТА MEDTRONIC

Medtronic работи с нови партньори по нови начини за подобряване на глобалното здравеопазване. С включването на Covidien към нашата Група за минимално инвазивни терапии ние можем повече от всякога да отговорим на потребностите от здравеопазване на повече хора по света.

СВЪРЗВАНЕ НА ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, С ТОВА, ОТ КОЕТО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ

Ние се ангажираме да подобряваме живота чрез нашите медицински технологии и решения. Чрез обединяването с Covidien, ние можем да ускорим и да усъвършенстваме възможностите за създаване на значими иновации за болници, здравни системи и доставчици на здравни услуги, така че те да могат да предоставят възможно най-добрите грижи на пациентите и техните семейства по целия свят.

СЪВМЕСТНА ИНОВАЦИЯ

Ние считаме, че иновацията е значима само ако е безопасна, ефективна и полезна. Ето защо ние си партнираме със здравните системи и доставчиците, за да комбинираме своите способности с техните експертни познания и да променим начина, по който работим заедно, за постигане на най-добри резултати.

ПРЕМАХВАНЕ НА БАРИЕРИ, ДОСТИГАНЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА

С променящите се нужди в здравеопазването компаниите, които предоставят здравни продукти и услуги трябва да бъдат готови да правят нещата по различен начин. Обединението между Medtronic и Covidien демонстрира, че ние мислим различно при решаването на проблеми за осигуряване на по-добро здраве. Докато вървим напред, ще Ви информираме за това как този подход успява в осигуряването на по-добро здраве за повече хора.