Arts en patiënt bespreken toestand van de patiënt

Hersentrauma en spasticiteit

Ernstige spasticiteit

Traumatisch hersenletsel of hersentrauma is het gevolg van een klap tegen het hoofd of het doorboren van de schedel. Hersentrauma kan van invloed zijn op uw denken, uw gevoel, uw gedrag, uw motoriek en uw geheugen.

Traumatisch hersenletsel kan ook lichte tot ernstige spasticiteit veroorzaken.

Waarom treedt spasticiteit op

Hersentrauma kan de zenuwsignaalstroom tussen de hersenen en de spieren verstoren. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in spierspanning, motoriek, gevoel en reflexen.

Meestal ontwikkelt spasticiteit zich niet meteen na het ontstaan van het letsel, maar in de zes maanden daarna. In het eerste jaar kan de spierspanning drastisch veranderen.

Behandeling zoeken

Spasticiteit kan en zou behandeld moeten worden. De juiste behandeling kan werk, school, dagelijkse activiteiten en verzorging gemakkelijker maken, en uw welbevinden en zelfredzaamheid vergroten.

Veel mensen kunnen hun spasticiteit onder controle houden door middel van het innemen van medicijnen, fysio- en ergotherapie, of injectietherapie, maar er zijn mensen voor wie deze behandelingen niet goed genoeg werken of die onverdraaglijke bijwerkingen ervaren. Raadpleeg een specialist op het gebied van spasticiteit om andere behandelingsopties te onderzoeken en vind de behandeling die geschikt is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.