Vrouw die schildert

Wat is kankerpijn?

Chronische pijn bij kanker

Als u lijdt aan chronische pijn als gevolg van kanker, denkt u wellicht dat dit bij de ziekte of de behandeling hoort en dat u ermee moet leren leven. Uitgezaaide kanker – al dan niet in de omringende botten – kan extreme pijn veroorzaken, waardoor iedere dag een uitdaging kan zijn.

Mogelijk heeft u voor uzelf bepaald dat u de bijwerkingen van de pijnmedicatie moet verdragen in ruil voor pijnverlichting. Er zijn echter behandelingen die uw pijn EN bijwerkingen mogelijk beheersbaar kunnen maken. Gerichte toediening van geneesmiddelen in het gebied rond het ruggenmerg met een medicijnpomp en/of OsteoCool™ radiofrequente (RF-)ablatie kunnen mogelijk helpen om uw pijn aanzienlijk te verlichten en uw kwaliteit van leven te vergroten, zodat u meer van de kleine dingen die het leven speciaal maken, mogelijk nog kunt doen.

Wat is kanker?

'Kanker' is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen. Mensen met kanker hebben abnormale cellen in hun lichaam die zich ongecontroleerd delen en normale lichaamsweefsels vernietigen. Kanker kan zich door het hele lichaam verspreiden. Vaak veroorzaakt kanker, of de behandeling ervan, pijn. Per jaar krijgen 3,9 miljoen mensen in Europa de diagnose kanker (schatting voor 40 landen in 2018).1

Bothaarden treden op wanneer de kanker uitzaait, of zich uitbreidt naar de omringende botten. Het bot is aangetast bij 60 tot 80% van de patiënten met uitzaaiingen2  – het vaakst bij patiënten waarbij de tumoren voor het eerst optraden in de borst, prostaat en/of longen.3 De botten die het vaakst zijn aangetast, zijn de wervelkolom en het bekken.4 Deze tumoren kunnen echter overal in het lichaam voorkomen. Tumoren die zijn uitgezaaid naar de omringende botten, kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden, door complicaties zoals pijn, breuken en verminderde mobiliteit.5 Naast deze symptomen kan kanker ook stemmingswisselingen als gevolg van een depressie en angsten veroorzaken.6


Oorzaken van de pijn

Er bestaan verschillende biologische redenen waarom u pijn voelt bij kanker. Deze kan worden veroorzaakt door:

  • de behandeling van de kanker, zoals een operatie, bestraling en chemotherapie;
  • de vorming van littekenweefsel als gevolg van de operatie of kankerbehandeling;
  • tumorgroei die in botten, zenuwen, het ruggenmerg of organen binnendringt of erop drukt.

Diagnose onbeheersbare kankerpijn

pijnscore tabel


Bron: Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis

56% van de kankerpatienten geeft aan ten minste eenmaal per maand gemiddelde tot hevige pijn te ervaren.7

Uw arts kan bij u de diagnose onbeheersbare kankerpijn stellen als uw pijn niet verdwijnt, zelfs wanneer u de medicatie inneemt zoals de arts u heeft voorgeschreven.

Een medicijnpomp die een geneesmiddel gericht toedient in de ruimte rond het ruggenmerg, kan uw onbeheersbare pijn mogelijk helpen verlichten en tevens uw onverdraagzame bijwerkingen tot een minimum helpen beperken.8-9 U komt er mogelijk voor in aanmerking met een minimale levensverwachting van drie maanden (dit kan per ziekenhuis verschillen).

Gerichte geneesmiddeltoediening is geschikt voor patiënten die hun pijn (pijnscore groter of gelijk aan 5) niet onder controle krijgen met klassieke/reguliere opioïden (tabletten, pleisters, injecties) bij een dagelijkse inname van 200 mg morfine (of een equivalent hiervan).8-10 Echter kunnen patiënten die een lagere dosis pijnstillers krijgen, eveneens overwogen worden wanneer de bijwerkingen te hevig zijn.

Meer over behandelingsopties bij kankerpijn

Referenties

1

Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. Eur J Cancer. 2018 Nov;103:356-387.

2

Schulman KL, et al. Economic burden of metastatic bone disease in the U.S. Cancer. 2007;109(11):2334-2342.

3

Kurup AN, Callstrom, MR. Ablation of Skeletal Metastases: Current Status. J Vasc Interv Radiol. 2010;21(8 Suppl):S242-S250.

4

Helmberger TK and Hoffman RT. Bone. In: Vogl TJ, Helmberger TK, Mack MG, Reiser, MF. Percutaneous Tumor Ablation in Medical Radiology. Springer, 2008; 243.

5

Goetz et al. Percutaneous Image-Guided Radiofrequency Ablation of Painful Metastases Involving Bone: A Multicenter Study. J Clin Oncol. 2004; 22 (2): 300-306.

6

Spiegel D, et al. Pain and depression in patients with cancer. Cancer. 1994;74:2570-2578.

7

Breivik H, Cherny N, Collett B, et al. Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Annals of Oncology 2009;20(8): 1420-33.

8

Smith TJ, Staats PS, Deer T, Stearns LJ, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery (IDDS) system compared with comprehensive medical management (CMM) for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040-4049.

9

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Pall Med. 2005;8(4):736-742.

10

Miguel R. Interventional treatment of cancer pain: the fourth step in the World Health Organization analgesic ladder? Cancer Control. 2000;7(2):149–56.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.