Voordelen en risico's

Uit onderzoek is gebleken dat met een medicijnpomp (systeem voor gerichte geneesmiddeltoediening*) voor de behandeling van kankerpijn een effectieve verbetering van comfort en pijnverlichting voor de patiënt kan worden bereikt.1-4,6
Bespreek met uw arts wat de voordelen, risico's en eigen verantwoordelijkheden zijn die samenhangen met het gebruik van een medicijnpomp voor de behandeling van chronische kankerpijn.

Voordelen

Geneesmiddeltoediening in de vloeistof rond het ruggenmerg (intrathecale ruimte) met een implanteerbare medicijnpomp, biedt een aantal mogelijke voordelen:

 • effectieve pijnverlichting, zelfs in gevorderde stadia van kanker;1-4,6,13
 • minder of geen andere pijnmedicatie meer nodig;2,3,5,12
 • minder bijwerkingen (zoals lusteloos voelen, overgeven, verwardheid of ernstige verstopping) dan bij gebruik van medicijnen in tablet- of pleistervorm;1,2,6,14
 • verbeterd vermogen om te functioneren en deel te nemen aan de normale activiteiten van het dagelijks leven en verbetering van kwaliteit van leven;1-3,6-8,13
 • grote mate van patiënttevredenheid.1,3,7,8

Daarnaast heeft deze behandeling de volgende voordelen:

 • De dosering kan naar eigen behoefte worden afgestemd.
 • De behandeling is omkeerbaar: uw arts kan het systeem desgewenst uitschakelen of verwijderen.
 • U kunt de behandeling een tijdje uitproberen voordat tot definitieve implantatie van het systeem wordt overgegaan.
 • Met behulp van de afstandsbediening van de SynchroMed II-medicijnpomp kan doorbraakpijn beter en drie keer sneller worden verlicht dan met de gangbare medicatie.9

RISICO'S MET BETREKKING TOT DE INGREEP EN HET SYSTEEM

Bij elke pijnbehandeling kunnen bijwerkingen optreden, en elke behandeling kent risico's.

Tot deze risico's behoren onder meer:

 • complicaties tijdens en na de operatie. Het implanteren van een infusiesysteem (medicijnpomp en katheter) brengt vergelijkbare risico's met zich mee als die van andere operaties, zoals pijn, zwelling, kneuzing, blauwe plekken, bloeding en infectie. Bij een actieve infectie zal uw operatie worden uitgesteld.
 • weglekken van ruggenmergvloeistof (liquor) met hoofdpijn of andere problemen als gevolg, en ruggenmergletsel;
 • lekkage van bloed (hematoom) of lichaamsvloeistof (seroom) naar de implantatieplaats van de pomp;
 • een verschoven of verstopte katheter;
 • de pomp kan zich in het lichaam verplaatsen of in zeldzame gevallen door de huid heen naar buiten komen;
 • uitvallen van de pomp;
 • vorming van ontstekingsweefsel rond de tip van de katheter.
 • bijwerkingen van de medicatie (verschijnselen van over- of onderdosering);

Deze complicaties kunnen leiden tot het afnemen of wegvallen van de pijnverlichting. Bovendien kan een hersteloperatie noodzakelijk zijn.

Stel uw arts ervan op de hoogte als u problemen ervaart. Bij snel ingrijpen kan uw arts mogelijk verdere complicaties beperken.

Voordelen ten opzichte van andere therapieën

Gerichte geneesmiddeltoediening* biedt voordelen ten opzichte van andere therapieën voor chronische pijn:

 • Tijdens een tijdelijke proefbehandeling kunt u ervaren of de therapie voldoende pijnverlichting biedt, voordat het permanente systeem wordt geïmplanteerd.
 • Met gerichte geneesmiddeltoediening* wordt de medicatie direct in de vloeistof rond uw ruggenmerg afgegeven. Het geneesmiddel hoeft dus niet eerst, zoals bij medicijnen in tabletvorm, in de bloedbaan te worden opgenomen. Dit kan leiden tot minder bijwerkingen zoals misselijkheid en obstipatie.
 • Mogelijk kan gerichte geneesmiddeltoediening* pijnverlichting geven als andere behandelingen – zoals medicatie in tabletvorm of injecties – geen baat hebben.

Waarom kiezen voor een medicijnpomp van Medtronic

U moet weten dat:

 • gerichte geneesmiddeltoediening* van Medtronic de levens van honderdduizenden mensen met chronische pijn heeft verbeterd;
 • Medtronic de eerste batterijgevoede, programmeerbare medicijnpomp voor kankerpijn (en later chronische pijn) op de markt heeft gebracht11;
 • Medtronic een programmeerbaar medicijnpompsysteem biedt dat veilig* is voor MRI-scans van het hele lichaam;
 • pijnspecialisten wereldwijd bekend zijn met de medicijnpompen van Medtronic.
*

Een MRI-scan met uw pomp kan veilig plaatsvinden onder specifieke voorwaarden. De SynchroMed II-pomp zal haar werking in de meeste gevallen binnen een uur na de scan weer hervatten.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

Referenties

1

Duarte RV, Raphael JH, Sparkes E, Southall JL, LeMarchand K, Ashford RL. Long-term intrathecal drug administration for chronic nonmalignant pain. J Neurosurg Anesthesiol. 2012;24:63-70.

2

Hamza M, Doleys D, Wells M, et al. Prospective study of 3-year follow-up of lowdose intrathecalopioids in the management of chronic nonmalignant pain. Pain Med. 2012;13(10):1304-1313.

3

Deer T, Chapple I, Classen A, et aI. Intrathecal drug delivery for treatment of chronic low back pain: report from the National Outcomes Registry for Low Back Pain. Pain Med. 2004;5(1):6-13.

4

Ellis DJ, Dissanayake S, McGuire D, et al. Continuous intrathecal infusion of ziconotide for treatment of chronic malignant and nonmalignant pain over 12 months: a prospective, open-label study. Neuromodulation. 2008;11:40-49.

5

Atli A, Theodore BR, Turk DC, Loeser JD. Intrathecalopioid therapy for chronic nonmalignant pain: a retrospective cohort study with 3-year follow-up. Pain Med. 2010;11(7):1010-1016.

6

Smith TJ, Staats PS, Deer T, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery system compared with comprehensive medical management for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040-4049.

7

Roberts U, Finch PM, Goucke CR, Price LM. Outcome of intrathecal opioids in chronic non-cancer pain. Eur J Pain. 2001;5(4):353-361.

8

Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-term effects of continuous intrathecalopioid treatment in chronic pain of nonmalignant etiology. J Neurosurg.1996;85(3):458-467.

9

Brogan E, Winter NB, Okifuji A. Prospective Observational Study of Patient-Controlled Intrathecal Analgesia: Impact on Cancer-Associated Symptoms, Breakthrough Pain Control, and Patient Satisfaction. Reg Anesth Pain Med. 2015;40(4):369–75.

10

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Palliat Med. 2005;8(4):736–42.

11

Syed Rizvi & Krishna Kumar. History and Present State of Targeted Intrathecal Drug Delivery. Curr Pain Headache Rep (2015) 19:1 DOI 10.1007/s11916-014-0474-8.

12

Brogan SE, Sindt JE, et al. Prospective Association of Serum Opioid Levels and Clinical Outcomes in Patients With Cancer Pain Treated With Intrathecal Opioid Therapy. Anesth Analg. 2019 Jun 12. doi: 10.1213/ANE.0000000000004276. [Epub ahead of print]

13

Stearns LM, Abd-Elsayed A, Perruchoud C, et al. Intrathecal Drug Delivery Systems for Cancer Pain: An Analysis of a Prospective, Multicenter Product Surveillance Registry. Anesth Analg. 2020;130(2):289-297

14

Ruan X. Drug-related side effects of long-term intrathecal morphine therapy. Pain Physician. 2007;10:357-366.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.