Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Behandelings-opties voor ernstige spasticiteit

Ernstige spasticiteit

Veel mensen kunnen hun spasticiteit voldoende onder controle houden met medicatie in tabletvorm, fysiotherapie en ergotherapie, of injectietherapie; bij sommige mensen werken deze behandelingen echter niet goed genoeg of zij ondervinden onacceptabele bijwerkingen. Raadpleeg een specialist op het gebied van spasticiteit om al uw behandelingsopties voor ernstige spasticiteit te bespreken.

Er bestaat momenteel geen genezing voor spasticiteit. Er bestaan echter een aantal behandelingsopties die uw symptomen onder controle kunnen houden en kunnen helpen verlichten.

Revalidatietherapie

Revalidatietherapie vindt doorgaans in een kliniek, ziekenhuis of thuis plaats. Deze kan bestaan uit fysiotherapie, ergotherapie of spraaktherapie, of uit een combinatie daarvan.

Medicatie in tabletvorm

Sommige mensen hebben baat bij orale medicatie (in tabletvorm) voor de behandeling van hun symptomen als gevolg van spasticiteit.

Neurochirurgie

Een van de (onherstelbare) chirurgische ingrepen die kunnen worden toegepast voor ernstige spasticiteit is selectieve dorsale rhizotomie; hierbij worden tijdens de operatie de wortels van de gevoelszenuwen in de rug doorgesneden.

Injectietherapie

Injectietherapie is doorgaans bedoeld voor specifieke spiergroepen (bijvoorbeeld één hand, één voet, één schouder).

Orthopedische chirurgie

Tot de orthopedische chirurgie ter behandeling van spasticiteit behoren operaties uitgevoerd aan zachte weefsels zoals het verplaatsen van peesaanhechtingen en osteotomie (de stand van een bot wordt operatief gecorrigeerd).

ITB-therapie (baclofenpomp)

De intrathecale baclofen (ITB)-therapie van Medtronic (ook baclofenpomp genoemd) is een instelbare, omkeerbare behandeling voor ernstige spasticiteit. Een chirurgisch geïmplanteerde pomp, met daaraan een katheter (een dun, flexibel slangetje), geeft vloeibare baclofen (injecteerbare baclofen) rechtstreeks af in het vocht rond het ruggenmerg, daar waar het het meest nodig is.

Hulpmiddelen voor uw behandelend specialist

Om een geschikte behandeling te vinden voor uw spasticiteit, gaat u eerst voor aanvullend onderzoek naar een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van spasticiteit.

Een dagboek kan uw arts een beeld geven van uw symptomen en hoe deze uw leven beïnvloeden. Deze informatie kan u en uw arts helpen bij het bepalen van het juiste behandelplan.

Voorafgaand aan uw afspraak kunt u een dagboek bijhouden gedurende een dag of zelfs een week. U kunt het dagboek meenemen naar de arts.

Dagboek voor spasticiteit

Uw behandelend arts kan u ook een vragenlijst verstrekken; vul hierop in hoe uw spasticiteit uw leven beinvloedt. Neem ook deze lijst mee naar uw afspraak.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.