Echtpaar dat op het strand loopt

Implantatie van een CRT-pacemaker of
CRT-defibrillator


Hartfalen

Cardiale resynchronisatietherapie kan een normaal gecoördineerd hartritme helpen herstellen door aan beide zijden van het hart stimulatietherapie af te geven. Bij stimulatietherapie worden via de geïmplanteerde geleidingsdraden op basis van het eigen hartritme elektrische stroomstootjes afgegeven aan de hartspier.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Uw arts hanteert specifieke criteria om te bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

Meer


Uw medisch team

Er zijn verschillende soorten artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van hartfalen. Een goed begin is een bezoek aan uw huisarts. Uw huisarts heeft zicht op uw totale gezondheidsbeeld.

Meer


Ingreep: Wat kunt u verwachten

Het medisch team begeleidt u tijdens het hele chirurgische proces; u krijgt uitleg over de belangrijke stappen die vóór, tijdens en na de implantatie van een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator zullen plaatsvinden.

Meer


Vragen en antwoorden

U vindt hier antwoorden op een aantal veelvoorkomende vragen over hartimplantaten voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

Meer


Ervaring van iemand met een CRT-defibrillator

Luister naar de ervaring van Wim met zijn CRT-defibrillator.

Verhaal van Wim

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.