Echtpaar dat op het strand loopt

Wie komt er in aanmerking voor een CRT-pacemaker of -defibrillator?

Hartfalen

 

Uw arts hanteert de volgende criteria om te bepalen of u in aanmerking komt voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT):

  • U heeft ventriculaire dissynchroniteit. Dat wil zeggen dat de twee onderste hartkamers niet tegelijkertijd samentrekken en niet in staat zijn op effectieve wijze bloed naar het lichaam te pompen.
  • U krijgt de maximale dosis medicijnen, maar uw symptomen worden niet voldoende verlicht en u heeft nog steeds geen verbeterde kwaliteit van leven.
  • Uw hartfalen is door uw arts geclassificeerd als NYHA klasse II, III of IV.
  • U heeft een ejectiefractie van minder dan of gelijk aan 35% (de ejectiefractie is het percentage bloed dat bij elke hartslag uit het hart gepompt wordt).
  • De elektrische activiteit van uw hart, zoals gemeten aan de hand van de duur van het QRS-complex, is verlengd.

Vraag uw arts of u in aanmerking komt voor een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.