Echtpaar dat op het strand wandelt

Leven met een pacemaker of ICD voor cardiale resynchronisatie-therapie (CRT)

Hartfalen

Veel mensen met een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator (CRT-D) hervatten hun normale dagelijkse activiteiten nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep. Uw arts zal u echter vragen bepaalde situaties te vermijden. Hij/zij zal u de belangrijkste instructies geven die voor u van belang zijn in uw specifieke toestand.

Periode na de ingreep

Het herstel na de ingreep verloopt niet bij iedereen even snel. Uw arts zal u informeren over welke bewegingen u mag maken en of u mag tillen, en hij/zij zal aangeven wanneer u uw dagelijkse bezigheden kunt hervatten.

Meer

Dagelijks leven

Uw arts of verpleegkundige geeft advies met betrekking tot uw specifieke aandoening en een aantal algemene richtlijnen voor na uw herstel.

Meer

Controle op afstand

Serena CRT-pacemaker die verbonden is met een app

Indien u een Serena CRT-pacemaker heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: MyCareLink™ Heart mobiele app voor de Serena CRT-pacemaker

CareLink-netwerk voor ander type CRT-pacemaker of een CRT-defibrillator

Als u een ander type CRT-pacemaker of een CRT-defibrillator van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand plaatsvinden via het CareLink®-netwerk.

Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Meer: CareLink®-netwerk voor controle op afstand

Productondersteuning

Het is belangrijk om de juiste antwoorden te krijgen op de vragen over uw hartimplantaat. Raadpleeg de patiëntenbrochures, lees de vragen en antwoorden over het leven met een CRT-implantaat, of neem contact op met uw behandelend arts.

Meer

Een vervangend CRT-implantaat krijgen

CRT-implantaten zijn ontworpen om jarenlang therapie af te geven, maar op een gegeven moment raakt de batterij leeg en moet het hartimplantaat vervangen worden.

Meer

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen over het leven met een pacemaker of ICD voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

Meer

Persoonlijke verhalen

Luister naar of lees de ervaringen van mensen die behandeld zijn/worden met onze producten en therapieën. U hoort uit eerste hand hoe het leven van deze specifieke patiënten was vóór de ingreep en hoe dit is veranderd na de ingreep.

Meer

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.