Er wordt nu een video gestart - Verliefd paar aan het wandelen

Video's en brochures om te downloaden


Hartfalen

Video over wat hartfalen is

Animatie over hartfalen en het krijgen van een CRT-pacemaker of -defibrillator

patiënten animatie over hartfalen en CRT - (08:15)

video over hartfalen en behandeling met CRT (cardiale resynchronisatietherapie)
Meer informatie Less information (see less)

Verhaal van Wim over het leven met een CRT-defibrillator

Bekijk de video over de ervaring van een hartfalenpatiënt met een CRT-defibrillator

Video over controle op afstand van uw CRT-implantaat dat verbonden is met een app

Volg Uw Hart-video - (01:17)

Apps en brochures voor patiënten

Apps om te downloaden

 

Controle van uw CRT-hartimplantaat op afstand met behulp van de MyCareLink Heart™-app

U kunt nu uw smartphone of tablet gebruiken in plaats van een monitor naast uw bed.*

*Ga naar www.mclheart.com voor een lijst van geschikte smartphones.

Controle op afstand en de MyCareLink Heart-app worden voorgeschreven door uw ziekenhuis. Voordat u de app kunt gebruiken, moet uw arts u aanmelden voor het Medtronic CareLink™-netwerk voor controle op afstand.

Brochures om te downloaden

 

Brochures over het CRT-hartimplantaat en uw aandoening

 

Brochures over controle op afstand met MyCareLink

 

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.