Echtpaar dat op het strand loopt

Vragen en antwoorden – Leven met een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator

Hartfalen

Wat kan ik verwachten tijdens de ingreep als bij mij een CRT-implantaat wordt ingebracht?

De ingreep waarbij een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator wordt geïmplanteerd, wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Vóór de procedure krijgt u waarschijnlijk medicatie toegediend waardoor u slaperig en rustig wordt. Voor het inbrengen van het hartimplantaat is geen openhartoperatie nodig, en de meeste mensen gaan binnen 24 uur weer naar huis. Uw arts zal u meer gedetailleerde informatie geven. De meeste mensen hervatten hun dagelijkse activiteiten vrij kort na de ingreep.

Meer over wat u kunt verwachten bij de ingreep

Naar boven


Kan ik een MRI-scan ondergaan?

Op dit moment kunnen een aantal CRT-implantaten niet veilig worden gebruikt in een MRI-omgeving, omdat de MRI-straling de instellingen van het implantaat kan wijzigen, de normale werking tijdelijk kan beïnvloeden of het hartimplantaat mogelijk kan beschadigen.

Medtronic levert echter CRT-systemen die onder bepaalde voorwaarden wel veilig zijn tijdens een MRI-scan. Deze CRT-implantaten bevatten de SureScan®-technologie. Dit betekent dat de implantaten geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving (zowel 1,5 als 3 tesla MRI-scanners) en hiervoor zijn goedgekeurd. Voorafgaand aan uw MRI-scan wordt de specifieke 'SureScan-modus' geactiveerd met behulp van het programmeerapparaat. Na de scan wordt uw implantaat weer teruggeprogrammeerd naar de eerdere instellingen.

Neem contact op met uw arts als u wilt weten welke MRI-mogelijkheden er zijn met uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator, en of u mogelijk in de toekomst een MRI-scan mag ondergaan.

Meer over MRI en uw hartimplantaat

Naar boven


Wat gebeurt er als ik een schok krijg?

Het krijgen van een schok door een CRT-defibrillator (CRT-D) kan bij veel mensen ongerustheid oproepen. Een schok die wordt afgegeven door de geïmplanteerde defibrillator kan op een onverwacht moment komen.

Na een schok kunt u zich prima voelen, maar u kunt zich ook duizelig, ziek of gedesoriënteerd voelen. Het is belangrijk hier met uw arts over te praten en een plan klaar te hebben waarin precies staat wat u moet doen nadat u een schok heeft gekregen. Uw arts zal u mogelijk vragen om te bellen, om gegevens te verzenden via uw CareLink®-monitor of om een afspraak te maken nadat u een schok heeft gehad.

Naar boven


Zie ik er anders uit met het CRT-implantaat?

Soms vragen mensen zich af of er iets te zien is op de plek waar het CRT-implantaat is ingebracht. Over het algemeen is er een verdikking te zien op de plek waar het hartimplantaat zich bevindt.

Naar boven


Moet ik mijn leefstijl aanpassen?

Met uw hartimplantaat kunt u over het algemeen uw dagelijkse bezigheden gewoon uitvoeren. Uw arts kan u vertellen welke activiteiten u mogelijk moet vermijden.
Als u een CRT-defibrillator (CRT-D) heeft, betreft dit bijvoorbeeld activiteiten waarbij een bewustzijnsverlies van een paar seconden gevaar kan opleveren voor uzelf of anderen.

Veel mensen met een CRT-implantaat hervatten hun normale dagelijkse activiteiten nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep.

Naar boven


Europees identificatiekaartje van National Cardiovascular Data Registry

Waar krijg ik een patiëntenpasje?

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een patiëntenpasje van de NCDR (National Cardiovascular Data Registry) met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen CRT-pacemaker of CRT-defibrillator. Bij verlies van het pasje kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Naar boven


Welke nazorg kan ik verwachten nadat bij mij een CRT-implantaat is ingebracht?

Na de implantatie spreekt de arts met u een schema voor de vervolgafspraken af. De eerste controle van uw hartimplantaat vindt meestal vier tot zes weken na de implantatie plaats. Daarna zult u doorgaans elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Met behulp van een speciaal programmeerapparaat kan uw arts uw CRT-implantaat uitlezen en controleren of deze nog naar behoren functioneert. Deze periodieke controles en monitoring helpen ervoor te zorgen dat de instellingen van uw hartimplantaat optimaal blijven voor uw specifieke aandoening. Tijdens deze periodieke controles kan uw arts het volgende doen:

  1. gegevens van hartritmestoornissen bekijken en beoordelen die mogelijk zijn opgetreden sinds uw vorige controle;
  2. controleren of uw CRT-implantaat juist is ingesteld voor uw behoeften en de instellingen eventueel aanpassen, indien dit nodig is;
  3. de status van de batterij van uw hartimplantaat controleren;
  4. uw medische aandoening evalueren;
  5. vragen beantwoorden die u mogelijk heeft.

Uw arts bepaalt hoe vaak u moet terugkomen voor een vervolgafspraak.

Mogelijk komt u na verloop van tijd in aanmerking voor controle van uw pacemaker op afstand met behulp van een app op uw smartphone of tablet (alleen Serena CRT-pacemaker en Crome CRT-defibrillator) of met behulp van andere mogelijkheden via het CareLink-netwerk van Medtronic. Neem contact op met uw arts als u hiervoor in aanmerking wilt komen.

Naar boven


Wat moet ik doen als mijn hartimplantaat een pieptoon laat horen?

Afhankelijk van welk type CRT-implantaat u heeft en hoe deze is ingesteld, kan uw hartimplantaat een pieptoon laten horen (een waarschuwingssignaal). Als uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator een pieptoon afgeeft, neem dan direct contact op met uw arts voor verdere instructies. Uw arts heeft het CRT-implantaat geprogrammeerd op het afgeven van een waarschuwingssignaal bij bepaalde afwijkende omstandigheden en ook op welk moment van de dag het signaal zal klinken.

Naar boven


Moet ik mijn tandarts of arts vertellen dat ik een medisch hartimplantaat heb?

Wanneer u een afspraak heeft met uw tandarts, een tandtechnicus of arts die niets met uw hartimplantaat te maken heeft, is het belangrijk dat u hem/haar vertelt dat u een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator heeft. Zij moeten wellicht uw cardioloog of elektrofysioloog raadplegen voordat een medische procedure wordt uitgevoerd. Hoewel de meeste behandelingen door een arts of tandarts waarschijnlijk geen invloed hebben op de werking van uw CRT-implantaat, moeten er soms voorzorgsmaatregelen worden getroffen om eventuele storingen te voorkomen of te minimaliseren.

Meer: Voorzorgsmaatregelen bij medische en tandheelkundige procedures

Naar boven


Kan ik door antidiefstalpoortjes of beveiligingssystemen op luchthavens?

Antidiefstalpoortjes die worden gebruikt in winkels of bibliotheken, werken volgens het principe dat ze elektromagnetische velden genereren die een alarm afgeven wanneer magnetische strips die op de producten bevestigd zijn, worden waargenomen.

Normaal gesproken zullen deze systemen de werking van uw hartimplantaat niet verstoren (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen), maar als voorzorg is het aan te raden niet in de buurt van dergelijke detectiesystemen te blijven staan of er tegenaan te leunen. Loop er in een normaal tempo doorheen. Als u in de buurt van een elektronisch antidiefstalsysteem of toegangscontrolesysteem bent en last krijgt van symptomen, moet u zo snel mogelijk weggaan bij het systeem. Als u bij het systeem vandaan bent gegaan, hervat uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator zijn normale werking weer.

Meer: Metaaldetectoren en beveiligingssystemen

Naar boven


Kan ik reizen met mijn CRT-implantaat? Waar moet ik op letten?

De meeste mensen met een CRT-implantaat kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening of andere niet-gerelateerde aandoeningen beperkt worden.

Meer: Met een gerust gevoel op reis: ziekenhuizen waar u terecht kunt

Naar boven


Hebben magneten invloed op de werking van mijn hartimplantaat?

Producten met elektrische en magnetische onderdelen genereren een "elektromagnetisch" energieveld. Hoewel de meeste elektromagnetische velden in de thuissituatie zelden de werking van een hartimplantaat zullen beïnvloeden, wordt aanbevolen dat u producten of hulpmiddelen die magneten bevatten ten minste 15 centimeter bij uw CRT-pacemaker of CRT-defibrillator vandaan houdt.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

Naar boven


Kan ik een kettingzaag, bladblazer of lasapparaat gebruiken?

In tegenstelling tot de meeste andere elektrische huishoud- of hobbyapparatuur zijn lasapparaten, bladblazers en kettingzagen gereedschappen die de normale werking van een hartimplantaat tijdelijk kunnen beïnvloeden.

Meer: Lasapparten, bladblazers en kettingzagen

Naar boven


Kan ik thuis elektrisch gereedschap of elektrische apparatuur gebruiken?

Huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten produceren elektromagnetische velden. Pacemakers en implanteerbare defibrillatoren (ICD's) van Medtronic hebben ingebouwde beveiligingsfuncties die ze beschermen tegen veel soorten elektromagnetische velden.

Sommige huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten kunnen echter toch de werking van hartimplantaten beïnvloeden.

Meer: Huishoudelijke en hobbyapparatuur

Naar boven


Waar kan ik aanvullende informatiebronnen vinden?

Er zijn veel informatiebronnen beschikbaar voor mensen met hartfalen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of bepaalde symptomen ervaart, neem dan contact op met uw arts of professioneel zorgverlener.

Meer: Productondersteuning
Meer: Aanvullende informatiebronnen over mogelijke storingsbronnen

Heeft u nog meer vragen? U kunt veel antwoorden over een CRT-defibrillator (ICD) vinden op de ICD App of in de patiëntenbrochure.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.