Echtpaar dat op het strand loopt

Implantatie van een CRT-systeem: wat kunt u verwachten

Hartfalen

  

Een systeem voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) wordt meestal in de bovenborst geïmplanteerd.

Voor de implantatie van een systeem voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) hoeft u geen openhartoperatie te ondergaan. Vóór de ingreep krijgt u waarschijnlijk medicatie toegediend waardoor u slaperig en rustig wordt.De procedure wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

  1. Er wordt een kleine incisie (ongeveer 5 cm) in de bovenborst gemaakt.
  2. Er worden drie geleidingsdraden (dunne geïsoleerde draden) door een ader in het hart gebracht.
  3. Vervolgens worden de geleidingsdraden door de arts aangesloten op het hartimplantaat, wordt het systeem getest en worden de instellingen geprogrammeerd.
  4. De CRT-pacemaker (CRT-P) of CRT-defibrillator (CRT-D) wordt onder de huid geplaatst en de borstincisie wordt gesloten.
  5. Na de implantatie kunt u een kleine verdikking zien op de plek waar het implantaat zich onder uw huid bevindt. De geleidingsdraden zijn zeer dun en niet zichtbaar.

Waarschijnlijk blijft u een nacht in het ziekenhuis en kunt u de volgende dag naar huis. U krijgt instructies mee voor de verzorging van uw wond. Uw arts kan u vragen uw arm aan de kant van het implantaat in de periode vlak na de ingreep niet te veel te bewegen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.