Echtpaar op de fiets

Azure-pacemaker verbonden met een app

Bradycardie (trage hartslag)

Azure S-pacemaker

Azure-pacemaker

Azure — de meest geavanceerde pacemaker van Medtronic — is de eerste pacemaker die verbonden is met een app*, wat betekent dat u via de mobiele MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet veilig toegang krijgt tot informatie over uw pacemaker. Als de Azure-pacemaker veranderingen in uw hart detecteert, stuurt het implantaat draadloos en veilig informatie over uw hartimplantaat naar uw behandelend arts.

Volg Uw Hart-video - (01:17)

Volg Uw Hart-campagne voor controle op afstand via een app voor hartimplantaten
Meer informatie Less information (see less)

Vrijheid

 • Verder gaan met uw dagelijkse leven, waar u ook bent, wetende dat uw pacemaker in contact staat met uw ziekenhuis via de app op uw smartphone of tablet.

Gemoedsrust

 • U kunt erop vertrouwen dat uw ziekenhuis de gegevens van uw pacemaker ontvangt, aangezien u de status van uw gegevensoverdracht kunt bekijken in de app.
 • U krijgt toegang tot informatie over uw pacemaker, zoals de status van de batterij, de implantatiedatum, het modelnummer, het serienummer en informatie over het ziekenhuis, zodat u makkelijk antwoord kunt geven op eventuele vragen**.
 • Motiveer uzelf om gezond te gaan leven:
  • Gebruik de gegevens die de app ontvangt van uw pacemaker om te zien hoe actief u bent geweest.
  • Sla uw gewichts-, bloeddruk- en hartslaggegevens op en hou deze bij om een beter inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand.

 • Noteer alle symptomen die u ervaart, zodat u die tijdens een consult met uw arts kunt bespreken.
 • U heeft makkelijk toegang tot antwoorden op veelgestelde vragen over het leven met een pacemaker.

De Azure-pacemaker is de nieuwste innovatie binnen de pacemakertechnologie. De Azure heeft een verwachte batterijlevensduur van meer dan 13 jaar. Tevens beschikt de Azure over bewezen exclusieve functies die boezemfibrilleren nauwkeurig detecteren en die het risico op het ontwikkelen van boezemfibrilleren - wat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op beroertes - aanzienlijk verminderd.***

Meer informatie over de mobiele MyCareLink Heart-app


*   Met Bluetooth® Low Energy voor een laag energieverbruik
** De pacemakerinstellingen kunnen alleen door uw behandelend team gewijzigd worden, en niet via de app.
*** Sweeney MO, Bank AJ, Nsah E, et al. Minimizing ventricular pacing to reduce atrial fibrillation in sinus-node disease. N Engl J Med. September 2007;357(10):36-44

 


MyCareLink Heart app

* Deze informatie wordt alleen opgeslagen in de telefoon of tablet van de patiënt en wordt niet naar het ziekenhuis verzonden.

Veilig en beschermd

Privacy

Privacy van gegevens

Uw gegevens zijn versleuteld volgens dezelfde NIST-overheidsstandaarden*** die ook worden gebruikt voor andere cruciale, beveiligde toepassingen zoals mobiel bankieren.

*** NIST: National Institute of Standards and Technology in de Verenigde Staten

Veilig

Bescherming van uw hartimplantaat

 • Uw geïmplanteerde pacemaker is niet verbonden met internet en heeft geen IP-adres.
 • De werking van  uw geïmplanteerde pacemaker kan niet worden beïnvloed door externen die daarvoor niet bevoegd zijn. Alleen uw arts kan, indien noodzakelijk, de werking van uw pacemaker aanpassen met behulp van programmeerapparatuur die zich in de onmiddellijke nabijheid (enkele centimeters) van het implantaat bevindt.

Overige belangrijke kenmerken van Azure

Toegang tot MRI

Sinds de invoering van de MRI-bestendige pacemakers kunnen pacemakerpatiënten met zo’n systeem via een MRI-scan (1,5 en 3 tesla) worden onderzocht. Met de MRI-bestendige Azure-pacemaker kunt u onder specifieke voorwaarden een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) van het hele lichaam (inclusief het hart) ondergaan.

Levensduur

De elektronica van de Azure-pacemaker werkt een stuk energiezuiniger dan de elektronica in voorgaande pacemakers. Hierdoor gaat de pacemaker zo’n 13 tot 16 jaar mee. Dit heeft als voordeel dat er minder vervangingen gedaan hoeven te worden en u dus minder kans heeft op complicaties als gevolg van zo’n vervanging.

Rate Response

Deze functie zorgt ervoor dat de pacemaker uw hartritme automatisch aanpast aan uw activiteitsniveau. Speciale sensoren nemen veranderingen (buiten het hartritme) in uw lichaam waar en verhogen of verlagen aan de hand daarvan de hartfrequentie.

Managed Ventricular Pacing (MVP®)

De Azure-pacemaker zorgt ervoor dat in iedere situatie de beste stimulatietherapie wordt afgegeven, waarbij stimulatie in de rechterkamer zoveel mogelijk wordt beperkt. De MVP-functie in de Azure laat de natuurlijke pacemaker, het eigen hart, zoveel mogelijk zelf werken. Daarmee daalt ook het risico op het ontstaan van boezemfibrilleren of de kans om voor hartfalen in het ziekenhuis te worden opgenomen.1,2,3

Veelgestelde vragen

Is er interactie tussen mijn hartimplantaat en andere Bluetooth®-apparaten?

Uw hartimplantaat maakt gebruik van Bluetooth Low Energy, terwijl andere apparaten, waaronder speakers en auto's, Bluetooth Classic gebruiken. De apparaten met
Bluetooth Classic kunnen geen verbinding tot stand brengen met uw pacemaker, en uw hartimplantaat kan Bluetooth Classic-signalen niet oppikken.

Raakt de batterij van mijn telefoon of tablet sneller leeg door de MyCareLink Heart-app?

Als u standaard Bluetooth ingeschakeld hebt, zou dit geen invloed mogen hebben op de levensduur van de batterij van uw telefoon of tablet. Als u Bluetooth niet standaard ingeschakeld houdt op de telefoon of tablet, kunt u een snellere afname zien in de batterijduur van uw smartphone*+ of tablet*+ wanneer u de app gebruikt.

Hoeveel mobiele data gebruikt de MyCareLink Heart-app
elke maand?

De app verbruikt 8,7 MB per maand. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 35 minuten surfen op internet per maand of 0,4% van een maandelijks data-abonnement (op basis van een abonnement van 2 GB per maand). De app maakt om drie redenen gebruik van mobiele data: (1) voor controle van de pacemaker op afstand; (2) wanneer patiënten gegevens bekijken op de app; (3) voor registratie van diagnostische gegevens. Het verzenden van gegevens op afstand neemt ongeveer 200 kB in beslag; dat is gelijk aan ongeveer
tien e-mails zonder bijlagen.

Verstuurt mijn pacemaker de gegevens wel veilig?

Uw pacemakergegevens die de MyCareLink Heart-app naar uw behandelend arts stuurt, zijn gedurende de gehele verzending veilig versleuteld volgens dezelfde NIST-overheidsstandaarden*** die ook worden gebruikt voor andere cruciale, beveiligde toepassingen zoals mobiel bankieren. Na ontvangst beoordeelt uw arts de gegevens van uw hartimplantaat op een beveiligde website.

Voor deze app gelden de veiligheidseisen voor niet-medische hulpmiddelen.

*** NIST: National Institute of Standards and Technology in de Verenigde Staten

Heeft Medtronic toegang tot mijn pacemakergegevens?

Vanwege patiëntengeheimhouding en de privacywetgeving heeft alleen uw behandelend team toegang tot uw pacemakergegevens via een beveiligde CareLink®-website. Slechts op expliciet verzoek van het behandelend team en met uw toestemming kan er toestemming worden verleend aan Medtronic om uw gegevens in te zien.

Als mijn smartphone*+ of tablet*+ zou worden gestolen, wat kan iemand dan zien in de mobiele MyCareLink Heart-app?

Net zoals bij andere apps kan iemand de gegevens op de app bekijken als uw smartphone*+ of tablet*+ een Wifi- of mobiele verbinding heeft op het moment dat uw telefoon wordt gestolen. We raden aan uw smartphone*+ of tablet*+ te beschermen met een pincode, veeggebaar of vingerafdruk. Bovendien kunt u onmiddellijk nadat u ontdekt dat uw mobiele apparaat gestolen is, contact opnemen met uw ziekenhuis om de app te laten ontkoppelen van het CareLink-netwerk.

Kan de mobiele MyCareLink Heart-app op de smartphone*+ of tablet*+ van iemand anders worden gezet?

Wij raden dit niet aan omdat de smartphone*+ of tablet*+ ten minste drie uur per dag binnen korte afstand (1 meter) van uw hartimplantaat moet blijven om gegevens naar het ziekenhuis te kunnen verzenden.

Kan ik de mobiele MyCareLink Heart-app gebruiken op meerdere smartphones*+ of tablets*+?

Ja, u kunt de app op meerdere smartphones*+ of tablets*+ gebruiken. Voordat u een tweede smartphone*+ of tablet*+ gebruikt, moet u uw eerste smartphone*+ of tablet*+ hebben gekoppeld. Vervolgens kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om in te loggen op uw tweede smartphone*+ of tablet*+.

Kan ik een tablet gebruiken met de mobiele MyCareLink
Heart-app?

Ja, u kunt de app op een tablet gebruiken. Vergeet niet dat u uw smartphone*+ of tablet*+ minimaal drie aaneengesloten uren per dag binnen 1 meter van uw hartimplantaat moet houden om gegevens naar uw ziekenhuis te kunnen verzenden.

*    Hiervoor is een mobiel of Wifi-netwerk vereist.
+  Uw smartphone of tablet is mogelijk niet compatibel met de mobiele MyCareLink Heart™-app. Ga naar www.MCLHeart.com voor een lijst met compatibele smartphones.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

Referenties

1

Sweeney MO et al, for the Mode Selection Trial (MOST): Adverse effect of ventricular pacing on heart failure and atrial fibrillation among patients with normal baseline QRS duration in a clinical trial of pacemaker therapy for sinus node dysfunction. Circulation June 2003; 107 (23):2932-2937.

2

Wilkoff BL et al: Dual-chamber pacing or ventricular backup pacing in patients with an implantable defibrillator (DAVID trial). JAMA Dec 2005; 288 (24):3115-3123.

3

Sweeney Mo et al: Minimizing ventricular pacing to reduce atrial fibrillation in sinus-node disease. N Engl J Med. Sept 2007; 357 (10): 1000-1008.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.