Echtpaar op de fiets

Voordelen en risico's – Pacemakers

Bradycardie (trage hartslag)

Voordelen

Een implanteerbare pacemaker herstelt een trage, onregelmatige hartslag, maar geneest uw hartaandoening niet. Door de herstelde hartslag krijgen patiënten vaak meer energie en meer lucht. Bij een normaal hartritme is er sprake van een goede bloedcirculatie in uw lichaam.

Risico's

Uw arts dient alle mogelijke voordelen en risico's met u te bespreken. Veel patiënten hebben baat bij deze behandeling, maar de resultaten kunnen variëren.

De risico's die verbonden zijn aan de implantatie van een traditioneel pacemakersysteem, zijn onder andere infectie op de operatieplek en/of allergische reactie op materialen van het systeem, het niet-afgeven van therapie wanneer dat nodig is, of het ontvangen van extra therapie wanneer dat niet nodig is.

De risico's wat betreft infectie op de implantatieplaats, zijn niet van toepassing bij een Micra-pacemaker die in het hart wordt geplaatst. Er bestaat echter wel een klein risico op infectie bij het wondje in de lies.

Na de implantatie van een pacemaker gelden er beperkingen met betrekking tot magnetische en elektromagnetische straling, apparaten op elektriciteit of fossiele brandstoffen, en gereedschappen die u mag gebruiken.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.