Echtpaar op de fiets

Pacemaker-controle op afstand

Bradycardie (trage hartslag)

Controle van de pacemaker op afstand

BeConnected with devices + Call centre lady

Controle op afstand met behulp van het Medtronic CareLink®-netwerk kan door uw arts worden voorgeschreven. Uw arts beschikt op deze manier snel over gegevens waarmee hij/zij:

  • uw hartaandoening constant in de gaten kan houden, zonder u fysiek te zien (tenzij dat noodzakelijk is);
  • uw geïmplanteerde pacemaker kan controleren;
  • informatie over uw geïmplanteerde pacemaker kan verkrijgen op het moment dat dat nodig is.

Dit biedt:

  • uw arts de mogelijkheid om toegang te hebben tot uw pacemakergegevens, zelfs als u thuis of op reis bent;
  • u de mogelijkheid om naar het buitenland te reizen met de MyCareLink Heart™-app op uw smartphone/tablet, de MyCareLink Relay™-communicator of uw MyCareLink-patiëntenmonitor* en toch verbonden te blijven met het CareLink-netwerk, omdat er een wereldwijde mobiele dekking** is (zonder extra kosten);
  • u de kans om uw pacemakersysteem - naast de reguliere ziekenhuiscontroles ‒ extra te laten controleren.

Vraag uw arts of het Medtronic CareLink-netwerk beschikbaar is en of het geschikt is voor u.

Via een app op uw telefoon/tablet of een monitor

Via CareLink verzendt u de gegevens van uw pacemaker met behulp van de MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet naar uw behandelend ziekenhuis, OF u kunt de MyCareLink Relay™-communicator of MyCareLink™-patiëntenmonitor gebruiken hiervoor.

Het ziekenhuis bekijkt de gegevens uit uw pacemaker via een beveiligde internetpagina, zodat uw arts een extra routinematige controle kan uitvoeren en tussentijds geïnformeerd wordt over een speciale situatie, waar dan gerichte actie op kan worden ondernomen.

MyCareLink Heart™-app

Indien u een Azure-pacemaker heeft die verbonden is met de mobiele MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet***.

Heart device app on smartphone

De MyCareLink Heart-app verstuurt gegevens van uw pacemaker naar uw ziekenhuis via uw eigen mobiele telefoon of tablet. Uw arts ontvangt zo meldingen over klinisch belangrijke gebeurtenissen.

U kunt met de app gegevens over uw fysieke activiteit en de batterijstatus van uw pacemaker bekijken, uw symptomen of de status van uw gegevensverzendingen bijhouden en antwoorden vinden op veelgestelde vragen over het leven met een pacemaker.

Volg Uw Hart-video - (01:17)

Volg Uw Hart-campagne voor controle op afstand via een app voor hartimplantaten
Meer informatie Less information (see less)

* Uw ziekenhuis moet u eerst aanmelden voor het Medtronic CareLink®-netwerk voor controle op afstand.


Als u een ander type (dan de Azure) pacemaker van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand plaatsvinden via de MyCareLink Relay™-communicator of de MyCareLink™-patiëntenmonitor.

MyCareLink Relay-communicator

MyCareLink Relay home communicator

De MyCareLink Relay-communicator stuurt gegevens van uw hartimplantaat direct naar uw ziekenhuis via wifi of het mobiele 4G-netwerk. De MyCareLink Relay-communicator is te gebruiken met hartimplantaten die beschikken over draadloze Bluetooth®-telemetrie.

Dit is mogelijk de beste optie voor u als u:

  • zelden uw mobiele apparaat — zoals een smartphone of tablet — bij u draagt;
  • niet erg vertrouwd bent met het gebruik van apps of slimme technologie.

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Medtronic gebeurt onder licentie.™


MyCareLink-patiëntenmonitor

MyCareLink-patiëntenmonitor

MyCareLink-patiëntenmonitor

 

De MyCareLink-patiëntenmonitor maakt gebruik van wereldwijde mobiele technologie, waardoor u snel en gemakkelijk informatie naar uw arts kunt verzenden.


Patiëntenservice

Heeft u een vraag over uw hartimplantaat of controle op afstand? Onze mensen van de BeConnected-patiëntenservice helpen u om de meest geschikte optie voor controle op afstand te kiezen en te installeren.

BECONNECTED
00800-266-632-82 (gratis)
Maandag - vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
(Voicemail inspreken buiten kantooruren)

 

*

De MyCareLink-monitor werkt ook in het buitenland; bepaalde oudere CareLink-monitoren van Medtronic beschikken niet over deze functie. Neem contact op met uw zorgverlener om na te vragen of uw monitor ook geschikt is voor gebruik in het buitenland.

** Net als bij elk mobiel communicatieapparaat zijn er verschillende factoren die de servicedekking kunnen beïnvloeden. U kunt zich in een gebied bevinden waar geen mobiele dekking is, of het signaal kan incidenteel onderbroken of zwak zijn. U krijgt dan een foutmelding. Probeer het dan op een later tijdstip opnieuw.

*** Ga naar www.mclheart.com voor een lijst van geschikte smartphones en tablets.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.