Echtpaar op de fiets

Periode na de ingreep

Bradycardie (trage hartslag)

De implantatie van een pacemaker duurt meestal niet lang en de meeste mensen kunnen na een redelijke herstelperiode hun dagelijkse bezigheden weer hervatten. De ervaringen verschillen echter per persoon. Gun uzelf de tijd om eraan te wennen en bespreek de hersteldoelstellingen met uw arts of verpleegkundige.

Herstel

Tijdens het genezingsproces na de implantatie van een traditionele pacemaker kunt u enig ongemak ervaren. De genezing verloopt niet bij iedereen even snel. U kunt ook het advies hebben gekregen om uw arm aan de kant van de pacemaker beperkt te bewegen totdat de geleidingsdraden goed zijn vastgegroeid. Uw arts zal u informeren over welke bewegingen u mag maken en of u mag tillen, en hij/zij zal aangeven wanneer u uw dagelijkse bezigheden kunt hervatten.

Het herstel na de implantatie van een Micra-pacemaker in het hart verloopt ook niet bij iedereen even snel. De Micra wordt direct in het hart geïmplanteerd. De implantatieprocedure van deze kleine cardiocapsule is dan ook geheel anders. Omdat bij de Micra geen geleidingsdraden worden geïmplanteerd, zijn er geen beperkingen ten aanzien armbewegingen zoals dat wel het geval is na de implantatie van een traditionele pacemaker.

Zie Maak kennis met de Micra

Patiëntenpas

Europees identificatiekaartje van National Cardiovascular Data Registry

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een patiëntenpas van de NCDR (National Cardiovascular Data Registry) met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen pacemaker. Bij verlies van de pas kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Periodieke controles

Nadat bij u een pacemaker is geïmplanteerd, spreekt uw arts met u datums voor periodieke controles af. Wij raden u aan naar deze afspraken te gaan. Ze vormen namelijk een belangrijk onderdeel van uw behandeling. De eerste controle vindt meestal zes tot twaalf weken na de implantatie plaats. Daarna zult u elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Tijdens zo'n afspraak controleert uw arts met het programmeerapparaat of uw pacemaker nog naar behoren functioneert. Daarnaast controleert hij/zij of de instellingen van het hartimplantaat nog optimaal zijn voor uw aandoening. Zo nodig wordt de pacemaker opnieuw geprogrammeerd. Ook de batterij van uw pacemaker wordt gecontroleerd.

Bovendien zal uw arts u bij de periodieke controle waarschijnlijk vragen hoe u het dagelijks leven met uw pacemaker ervaart. Gebruik deze gelegenheid om al uw ervaringen te delen.

Naast deze controles door uw arts kan het voorkomen dat uw behandelend team ervoor kiest om uw pacemaker ook te controleren door middel van controle op afstand met behulp van het CareLink-systeem. Het kan nodig zijn dat uw arts naar aanleiding van de CareLink-gegevens een lichamelijk onderzoek wil uitvoeren, of dat de instellingen van uw pacemaker of uw medicatie moeten worden aangepast.

Medtronic CareLink-netwerk

Het Medtronic CareLink®-netwerk biedt uw arts de mogelijkheid om de gegevens van uw pacemaker op afstand en op gewenste tijdstippen te bekijken. Vraag uw arts of de Medtronic CareLink-service beschikbaar is en of u ervoor in aanmerking komt.

Meer: Medtronic CareLink-netwerk

Tips voor mensen met een pacemaker
en hun verzorgers

De implantatie van een pacemaker kan een positieve ervaring zijn, maar het kan ook spanningen opleveren. Hieronder staan enkele tips die bedoeld zijn om mensen met zo'n hartimplantaat en hun verzorgers te helpen omgaan met het feit en de gevolgen van het hebben van een pacemaker.

  • Praat over uw gevoelens en ervaringen met familieleden, vrienden, collega’s en/of lotgenoten. Emotionele betrokkenheid helpt vaak om de spanning rondom een ziekte en het bijbehorende herstel wat weg te halen.
  • Lees informatie over uw medische aandoening en de pacemaker die bij u geïmplanteerd is; vraag daarvoor bijvoorbeeld uw arts, technicus of verpleegkundige.
  • Informeer anderen over uw gezondheid en uw pacemaker.
  • Als uw hartaandoening een reden is voor prikkelbaarheid, bezorgdheid of depressie, vraag uw arts of verpleegkundige dan om professionele hulp.
  • Creëer in uw dagelijkse routine ruimte voor bewuste eetgewoonten, lichaamsbeweging (als dat is toegestaan door uw arts) en ontspanning.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.