Echtpaar op de fiets

Dagelijks leven ‒ Pacemaker

Bradycardie (trage hartslag)

Veel mensen met een implanteerbare pacemaker hervatten hun normale dagelijkse activiteiten nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep. Uw arts kan u echter adviseren om bepaalde situaties te vermijden.

Uw arts of verpleegkundige geeft verder advies met betrekking tot uw specifieke aandoening en een aantal algemene richtlijnen voor na uw herstel.

Lichaamsbeweging

U kunt uw normale dagelijkse activiteiten weer oppakken zodra uw arts aangeeft dat u dit veilig kunt doen. De meeste mensen kunnen na het herstel weer beginnen met sporten en lichaamsbeweging.

Als u een traditionele pacemaker heeft (in de bovenborst geïmplanteerd), dan dient u echter ruw lichamelijk contact te vermijden. U zou hierdoor kunnen vallen of op de implantatieplaats geraakt kunnen worden. Dit kan leiden tot beschadiging van de pacemaker of de geleidingsdraden. Bespreek eventuele vragen over specifieke activiteiten met uw arts.

Controle van de pacemaker op afstand

Azure-pacemaker die verbonden is met een app

Indien u een Azure-pacemaker heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: Mobiele MyCareLink Heart™-app voor de Azure-pacemaker
Meer: Compatibele telefoon- en tabletmodellen voor mobiele MyCareLink Heart™-app

CareLink-netwerk voor ander type pacemaker

Als u een ander type pacemaker van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand via het CareLink®-netwerk plaatsvinden via een van de andere mogelijkheden.

Het Medtronic CareLink-netwerk is een systeem voor controle op afstand dat werkt via een beveiligde internetverbinding. Het is bedoeld voor patiënten met een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor van Medtronic en biedt de mogelijkheid om het hartimplantaat op afstand te laten controleren door hun behandelend team.

Meer: Controle (monitoring) op afstand
Meer: CareLink®-netwerk voor controle op afstand

Reizen

De meeste mensen met een pacemaker kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening beperkt worden. Met een pacemaker van Medtronic kunt u reizen in de wetenschap dat u wereldwijd in meer dan 150 landen terecht kunt voor service en ondersteuning als er iets aan de hand is met uw hartimplantaat.

Om met een gerust hart te kunnen reizen, dient u van tevoren plannen te maken. Voordat u op reis gaat, is het raadzaam het volgende met uw arts te bespreken:

  • specifieke aanbevelingen voor zorg of activiteiten;
  • de stappen die u moet ondernemen als u ongemak of symptomen ervaart;
  • het vinden van een ziekenhuis, EHBO-post of arts op uw bestemming.

Meer: Met een gerust hart op reis: ziekenhuizen waar u terecht kunt


Beveiliging op vliegvelden

Als u voor het eerst met een pacemaker gaat vliegen of voor de eerste keer gebruikmaakt van een luchthaven, raden wij aan om contact op te nemen met onze BeConnected-patiëntenservice (zie Productondersteuning). Het is namelijk zo dat internationale luchthavens mogelijk speciale procedures hanteren voor passagiers met een hartimplantaat.

Gezien de korte duur van de veiligheidscontroles is het onwaarschijnlijk dat metaaldetectoren (detectiepoortjes en draagbare detectiestaven) en full-bodyscanners (millimetergolfscanners of 3D-scanners) die onder andere te vinden zijn op luchthavens, de werking van uw pacemaker zullen verstoren. De metalen behuizing van uw pacemaker kan echter wel het alarm van een metaaldetector af laten gaan. Bij het passeren van de beveiligingspoorten kunt u het risico op tijdelijke verstoring van de werking van uw pacemaker minimaliseren door geen metalen oppervlakken van de beveiligingsapparatuur aan te raken. Stop of treuzel niet in een detectiepoort, maar loop met normale snelheid in één keer door de poort.

Als de beveiligingsbeambte een draagbare detectiestaaf gebruikt, kunt u hem of haar vragen deze niet voor uw pacemaker te houden of ervoor heen en weer te zwaaien. U kunt ook vragen of u gefouilleerd kunt worden. Als u zich zorgen maakt over deze beveiligingsmethoden, kunt u de beveiligingsbeambte het patiëntenpasje van uw pacemaker laten zien en vragen om een alternatieve controle. Volg vervolgens de aanwijzingen de beveiligingsbeambte op. Voor mensen met een pacemaker is het helemaal veilig om te vliegen; er zijn geen problemen door de drukverandering of hoogteverschillen.

Meer: Metaaldetectoren en beveiligingssystemen


Bij de arts en tandarts

Vermeld voordat u een medische ingreep ondergaat altijd aan de arts, tandarts of tandtechnicus dat u een pacemaker heeft. Mogelijk dient er eerst overleg met uw cardioloog plaats te vinden voordat de procedure wordt uitgevoerd.

Bij sommige ingrepen kan de werking van uw pacemaker negatief beïnvloed worden. In dergelijke gevallen moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het effect op u of uw pacemaker te voorkomen of te minimaliseren.

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen


Voorzorgsmaatregelen voor medische procedures

Sommige medische procedures kunnen veilig worden uitgevoerd als uw arts bepaalde voorzorgsmaatregelen treft om mogelijke storingen of problemen met de werking van de pacemaker te voorkomen.

Breng uw behandelend arts op de hoogte van het feit dat u een
pacemaker(-systeem) heeft en/of overleg met uw cardioloog/medisch team in het ziekenhuis. Uw behandelend arts bepaalt samen met de cardioloog of het gebruik van bepaalde medische procedures/behandelingen verantwoord is in uw specifieke situatie.

Personen met metalen implantaten zoals een pacemaker en bijbehorende geleidingsdraden mogen bepaalde medische procedures, waaronder mogelijk een MRI (magnetic resonance imaging)- of MRA (magnetic resonance angiography)-scan*) niet ondergaan zonder dat daarvoor bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Lees meer hierover onder: Medische en tandheelkundige ingrepen

* Patiënten met SureScan®-pacemakers en -geleidingsdraden kunnen onder bepaalde voorwaarden een MRA- of MRI-scan ondergaan.


Toegestane medische procedures

Er zijn veel medische procedures die geen effect hebben op uw pacemaker. De apparatuur die voor de ingreep gebruikt wordt, moet echter op de juiste wijze gebruikt worden. Ook moet de apparatuur goed onderhouden worden.

  • Bij de tandarts mogen boren en ultrasone sondes om de tanden te reinigen worden gebruikt. Röntgenfoto's van de tanden vormen ook geen probleem.
  • Ook diagnostische röntgenfoto's, zoals röntgenfoto's van de borst en mammogrammen, mogen gemaakt worden.

Bespreek met uw arts of de mogelijke risico's van de medische behandeling opwegen tegen de voordelen ervan.

Meer: Medische en tandheelkundige ingrepen


Elektromagnetische storingsbronnen

Hartimplantaten van Medtronic zijn voorzien van een ingebouwde beveiliging. Het merendeel van de voorwerpen en apparaten die u gebruikt of waarmee u in contact komt, heeft dus geen invloed op de normale werking van uw pacemaker.

Apparatuur die elektriciteit genereert of gebruikt, of draadloze signalen uitzendt – zoals een draagbare generator, boormachine of mobiele telefoon – creëren echter een elektromagnetisch energieveld. Sommige van deze energievelden kunnen de normale werking van uw pacemaker tijdelijk beïnvloeden.

Raadpleeg uw arts, lees de patientenbrochure die u in het ziekenhuis heeft gekregen of lees de richtlijnen wat betreft elektromagnetische storingsbronnen, als u specifieke vragen heeft over elektromagnetische compatibiliteit.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

Praatgroepen

Sommige mensen vinden het prettig om deel te nemen aan een praatgroep. Er zijn veel praatgroepen die u kunnen helpen bij de overgang naar een leven met een pacemaker.

In uw ziekenhuis, bij gezondheidsorganisaties, in buurthuizen en op internet kunt u informatie vinden over praatgroepen voor patiënten en hun verzorgers.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.