Czym jest  otyłość?

Z powodu otyłości na świecie co roku umierają blisko 3 miliony ludzi.2

Otyłość jest obecnie powszechnie uznawana za chorobę przewlekłą.1

W tym serwisie internetowym znajdziesz rzetelne informacje na temat otyłości. W sprawie naukowo potwierdzonych metod leczenia skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Co trzeba wiedzieć

  • Obecnie otyłość jest powszechnie uznawana za chorobę przewlekłą, która niesie za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i jakości życia.1-3
  • Wokół dowiedzionych naukowo przyczyn i metod leczenia otyłości krąży wiele mitów i błędnych przekonań.3
  • Stygmatyzacja osób cierpiących na otyłość oznacza, że są one niesłusznie obwiniane o swoją chorobę i dyskryminowane przez społeczeństwo.2,4

Zrozumieć otyłość

   

Więcej informacji

Piśmiennictwo 

1. Bray G, et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation, Obesity Rev 2017; 18(7); 715–23.

2. Wolfenden L, et al.  The challenge for global health systems in preventing and managing obesity. Obesity Reviews. 2019;(S2):185–193.

3. Caterson I, et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity, Diabetes Obes Metab 2019; 21(8): 1914–24. 

4. Oldham M, Robinson E. Visual body size norms and the under-detection of overweight and obesity. Obes Sci Pract 2017; 4(1): 29–40.