Recepta na otyłość

Leki na receptę mogą stanowić wartościowe uzupełnienie zdrowego, przeciwdziałającego otyłości stylu życia. 

Przewidywany spadek masy ciała w skali roku wynosi około 4%–22% całkowitej masy ciała34,35.

W ostatnich latach pojawiło się wiele leków, które można przyjmować dłużej niż trzy miesiące. Leki te zwykle zmniejszają apetyt i nasilają lub wydłużają uczucie sytości po jedzeniu31,32,33.

Jeżeli strategie dotyczące zmiany stylu życia i zachowań są niewystarczające, a wartość wskaźnika BMI przekracza 30 lub przy występujących powikłaniach spowodowanych otyłością mieści się w zakresie 27–30, stosowanie tych leków może okazać się uzasadnione12,31,32,33.

Jaka jest skuteczność farmakoterapii?

Badania kliniczne dotyczące terapii lekowych dowiodły, że średni spadek masy ciała wynosi od 3% do 12% w stosunku do wyjściowej masy ciała. Wynik ten zależy w znacznej mierze od unikalnych cech fizjologicznych12.

Stosowanie leków dłużej niż trzy miesiące jest dopuszczalne pod warunkiem utraty co najmniej 5% początkowej masy ciała w ciągu 12 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania maksymalnej zalecanej dawki32,33.

W badaniach klinicznych zmniejszenie masy ciała o taką wartość udało się u 50–68% osób32,33. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zmniejszysz wyjściowej masy ciała o co najmniej 5% lub musisz jeszcze bardziej zmniejszyć masę ciała, lekarz omówi z Tobą inne metody leczenia12.

4%-22% utrata wagi dzięki lekom na otyłość

*34,35
Piśmiennictwo

12. Pilitsi E, et al. Pharmacotherapy of obesity: Available medications and drugs under investigation. Metab Clin Exp 2019; 92: 170–92.

31. Lee PC, Dixon J. Pharmacotherapy for obesity. Aust Fam Phys. 2017; 46(7): 472–7

32. Informacje o produkcie Saxenda. Dokument pod adresem https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-liraglutide-190429-pi.pdf. Dostęp: grudzień 2019 r.

33. Informacje o produkcie Contrave. Dokument pod adresem https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2019-PI-01018-1&d=201912201016933. Dostęp: grudzień 2019 r.

34 Pilitsi E, et al. Pharmacotherapy of obesity: Available medications and drugs under investigation. Metab Clin Exp 2019; 92: 170-92.

35 Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038