Zagrożenia związane z otyłością

 

 

 

Otyłość poważnie zagraża zdrowiu

Im dłużej żyjesz z otyłością, tym bardziej niekorzystnie oddziałuje ona na Twój ogólny stan zdrowia i na Twoje samopoczucie6,18.

Otyłość może wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, jakość życia oraz dobrostan społeczny15
.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat zagrożeń związanych z nieleczoną otyłością.

 

Choroba somatyczna

Otyłość ma niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie psychiczne. Ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny wśród osób, których wskaźnik BMI wynosi 35 lub więcej, wzrasta proporcjonalnie do:

 

 • stopnia otyłości19
 • wieku, w którym po raz pierwszy zdiagnozowano otyłość, i występującego nadciśnienia19
 • stopnia nasilenia cukrzycy typu 2 i obturacyjnego bezdechu sennego19
 •  

  obese woman sitting alone
  obese man in his phychological illness dilemma

  Skutki psychiczne

  Otyłość może źle wpływać na kondycję psychiczną.  Wzrost liczby zachorowań na depresję i zaburzeń lękowych jest spowodowany w dużej mierze towarzyszącą otyłości stygmatyzacją14,20,21.

  Osoby cierpiące na otyłość często zmagają się z poczuciem wstydu, winy i odrzucenia oraz z niską samooceną22.

  Z tego powodu osoby otyłe mogą postrzegać jedzenie w kategoriach swego rodzaju mechanizmu obronnego. Zjawisko to znane jest także pod nazwą jedzenia emocjonalnego (czyli niezwiązanego z uczuciem głodu)22.

  Może to nakręcać spiralę negatywnych emocji, która przyczynia się do wzrostu masy ciała i utrudnia schudnięcie lub utrzymanie już wypracowanych rezultatów23.

   

  Niższa jakość życia

  Zagrożona bywa też zdolność do ćwiczeń fizycznych i aktywnego stylu życia w domu lub w pracy22.

  Stygmatyzacja osób cierpiących na otyłość w znacznym stopniu odbija się na ich zdrowiu psychicznym, a tym samym również na jakości życia22,23.

  obese couple walking
  obese woman at home alone

   

   


  Negatywny wpływ na dobrostan społeczny

  Z czasem stygmatyzacja spowodowana otyłością może przyczyniać się do dalszego wzrostu masy ciała23.

  Zacznij działać

  Poznaj dostępne metody leczenia

  Więcej informacji

  Piśmiennictwo

  6. Action to prevent obesity and reduce its impact across the life course – Evidence Review. 2018. Dokument pod adresem https://www.racp.edu.au/docs/default-source/advocacy-library/racp-obesity-position-statement.pdf. Dostęp: grudzień 2019 r.

  14. Bray G, et al. The Science of Obesity Management: An Endocrine Society Scientific Statement. Obesity Rev. 2018; 39; 79-132.

  15. RACGP.Obesity prevention and management position statement 2019. Dokument pod adresem https://www.racgp.org.au/FSDEDEV/media/documents/RACGP/Position%20statements/Obesity-prevention-and-management.pdf. Dostęp: wrzesień 2019 r.

  17. Impact of overweight and obesity as a risk factor for chronic conditions. Australian Burden of Disease Study.

  18. Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long‐term weight management.

  19. Moussa A, et al. Mortality of the Severely Obese. Ann Surg 2019; 269: 1087–91.

  20. Jung F and Luck-Sikorski C, Overweight and Lonely? A Representative Study on Loneliness in Obese People and Its Determinants. Obes Facts (2019) 12:440–447.

  21. Ul-haq Z, et al. Meta-Analysis of the Association Between Body Mass Index and Health-Related Quality of Life Among Adults, Assessed by the SF-36. Obesity 2013; 21(3): e322–7.

  22. Tomiyama A. Weight stigma is stressful. A review of evidence for the Cyclic Obesity/Weight-Based Stigma model, Appetite 82 (2014) 8–15.

  23. Puhl R, et al.  Overcoming Weight Bias in the Management of Patients With Diabetes and Obesity.Clin Diabetes 2016; 34(1): 44–50.