Leende par med kaffemuggar som promenerar i en park

RESURSER OCH VANLIGA FRÅGOR

Hitta svaren du behöver om behandlingar som kan hjälpa dig att uppleva lindring.


BLÅSKONTROLLBEHANDLING MED INTERSTIM-SYSTEMET

F: Vad är Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim-systemet?

S: Behandlingen riktas mot nerverna som styr blåsan för att hjälpa den att fungera normalt igen.

F: Hur fungerar det?

S: Medtronic blåskontrollbehandling med InterStim™-systemet återställer* blåsans funktion genom att försiktigt stimulera sakralnerverna.

F: Varför behandlas sakralnerverna?

S: Problem med blåskontroll orsakas av felaktig kommunikation mellan hjärnan och sakralnerverna, vilka styr urinblåsan och musklerna som är involverade vid urinering.

F: Vilka är fördelarna med denna behandling?

S: Med denna behandling kan du minska antalet toalettbesök, råka ut för färre missöden och öka ditt självförtroende när du återgår till aktiviteter som du tycker om.

F: Vilka är de potentiella biverkningarna eller komplikationerna?

S: Implanteringen av ett InterStim-system medför samma risk som alla kirurgiska ingrepp, inklusive svullnad, blåmärken, blödning och infektion. Tala med din läkare om olika sätt man kan minimera dessa risker.

F: Vad skiljer denna behandling mot andra alternativ?

S: Det är den enda avancerade behandlingen för ÖAB som är kliniskt bättre än orala läkemedel. Och det är den enda behandlingen som du kan få på prov under en utvärdering.

F: Hur länge varar lindringen?

S: Behandlingen minskade avsevärt symtomen på ÖAB och icke obstruktiv urinretention hos personer som behandlats i fem år.1 Din upplevelse kan vara annorlunda.

F: Kommer behandlingen att bota mitt tillstånd?

S: Nej. Den kan vara effektiv, men den botar inte. Symtomen kan komma tillbaka om nervstimulatorn stängs av eller tas bort.

F: Hur känns stimuleringen?

S: De flesta beskriver det som en lätt stramande, stickande eller fladdrande känsla i bäckenområdet. Det ska inte göra ont. Stimuleringsinställningarna kan justeras och hur det känns varierar från person till person.

F: Kan jag genomgå en magnetkameraundersökning (MRT) när jag får denna behandling?

S: En MRT-undersökning av huvudet kan vara möjligt under vissa betingelser. För mer information, tala med din läkare.

F: Hur länge har den här behandlingen funnits?

S: Det är en godkänd behandling som har använts i nästan 20 år av läkare för att behandla problem med blåskontroll. Mer än 250 000 människor har fått den här behandlingen.Mer information

Expand All

FÖR PERSONER SOM SÖKER INFORMATION OM MEDTRONIC BLÅSKONTROLLBEHANDLINGAR

Medtronic blåskontrollbehandling
Förstå dina alternativ och besluta dig för om Medtronic blåskontrollbehandling är rätt för dig. Denna broschyr är enkel att skriva ut och ta med till din läkare. 

 

INTERSTIM-SYSTEMRESURSER OCH NEDLADDNINGAR


*

Med InterStim-systemet definieras återställd blåsfunktion som en minskning på 50 procent eller mer av dina besvärande blåssymtom.

Återställd blåsfunktion definieras som en mätbar minskning av tvingande trängningar och ökad urineringsfrekvens och/eller episoder med urininkontinens efter PTNM-behandling.


1

Van Kerrebroeck P et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. Journal of Urology. 2007;178:2029-2034.