Viktig säkerhetsinformation Kateterablation för förmaksflimmer

Kateterablation för förmaksflimmer 

Komplikationer är sällsynta men kan uppstå vid kateterablation. Riskerna innefattar bland annat stroke, perikardiell tamponad, förträngning av lungvenerna, skador på blodkärlen i ljumskområdet och en allvarlig men mycket sällsynt risk för atrioesofageal fistel. Andra risker innefattar irritation, infektion eller blödning vid kateterns insättningsställe, punktering av hjärtat, vätskeansamling runt hjärtat och i sällsynta fall dödsfall. Din läkare kan förklara dessa komplikationer närmare som en del av en grundlig nytta-/riskbedömning innan du bestämmer dig för att genomgå kateterablation för ditt tillstånd.

Denna behandling ordineras av din läkare. Behandlingen är inte lämplig för alla. Tala med din läkare för att ta reda på om den är lämplig för dig. Din läkare ska diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter har nytta av den här behandlingen kan resultaten variera.