Att få behandling Kateterablation för förmaksflimmer

Couple walking in woods

Livet efter Kateterablation

Vad kan du förvänta dig efter ett ingrepp med kateterablation?

Detaljer

Kateterablation Vad du kan förvänta dig

Läs mer om vad du kan förvänta dig under ingreppet med kryoablation.

Läs mer
heart