Om behandlingen Kateterablation för förmaksflimmer

Women talking

Behandlings-alternativ för förmaksflimmer

Vilka är de olika alternativen för behandling av förmaksflimmer?

Utforska alternativen

Vår kryoablations- kateter

Arctic Front Advance-kryoballongen behandlar paroxysmalt förmaksflimmer.

Visa kateter

Vad är kateterablation?

Läs om vilken inverkan förmaksflimmer kan ha på ditt liv.

Läs mer

Fördelar och risker

Vad finns det för fördelar och risker i samband med kateterablation?

Läs mer