Wandelende vrouw

Voordelen en risico's – Sacrale neuromodulatie

Blaas- en darmcontroleproblemen

Als andere behandelingen voor uw blaas- of darmcontroleproblemen niet hebben geholpen, of als u bij het gebruik van medicijnen onacceptabele bijwerkingen ondervindt, dan biedt sacrale neuromodulatie (SNM-therapie) misschien een oplossing voor problemen als ontlastingsverlies, overactieve blaas of urineretentie.

Voordelen

Sacrale neuromodulatie (SNM-therapie, ook wel sacrale zenuwstimulatie genoemd) is een omkeerbare behandeling die op elk gewenst moment kan worden beëindigd. Mensen met een systeem voor SNM-therapie rapporteerden het volgende bij:

Verlies van ontlasting:

 • een verbetering van de kwaliteit van leven1-5
 • helemaal geen of aanzienlijk minder momenten met verlies van ontlasting1-5
 • de vrijheid om te leven zonder angst voor ontlastingsverlies5

Overactieve blaas (OAB):

 • aanzienlijk minder momenten van urineverlies per week, terwijl een groot aantal mensen zelfs helemaal geen last van incontinentie meer had6
 • een aanzienlijke vermindering van het toiletbezoek per dag7
 • een verbetering van de kwaliteit van leven8

Urineretentie:

 • een toename van de geproduceerde hoeveelheid urine per toiletgang9
 • geen katheterisatie meer9
 • een verbetering van de kwaliteit van leven10

Na overleg met uw arts kan het besluit genomen worden om sacrale neuromodulatie (SNM-therapie) uit te proberen.

Een voordeel van de SNM-therapie is dat u deze kunt uitproberen via een proefbehandeling (proefstimulatie) om te kijken of de therapie bij u werkt.

Risico's

Elke medische behandeling gaat gepaard met risico's en bijwerkingen. Bij sacrale neuromodulatie kunnen de volgende bijwerkingen optreden2,11:

 • pijn op de implantatieplaats van het systeem
 • verschuiving van de geleidingsdraad in het lichaam
 • infectie of huidirritatie
 • technische problemen
 • verslechtering van de darm- of blaasfunctie
 • gevoelloosheid op de implantatieplaats van de neurostimulator
 • ongewenste stimulatie of tintelingen

Deze bijwerkingen kwamen soms voor2,11 en konden vrijwel altijd worden verholpen.

Referenties

1

Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Clinical and cost effectiveness of sacral nerve stimulation for faecal incontinence. Br J Surg 2008; 95: 1037-1043.

2

Fraser C, Glazener C, Grant, A et al. Systematic review of the efficacy and safety of sacral nerve stimulation for faecal incontinence. Aberdeen: Review Body for Interventional Procedures; 2004. Commissioned by the National Institute for Clinical Excellence.

3

Tjandra JJ, Chan MK, Yeh CH, Murray-Green C. Sacral nerve stimulation is more effective than optimal medical therapy for severe faecal incontinence: a randomized, controlled study. Dis Colon Rectum 2008; 51: 494-502.

4

Melenhorst J, Koch SM, Uludag O, et al. Sacral neuromodulation in patients with faecal incontinence: results of the first 100 permanent implantations. Colorectal Dis 2007; 9: 725-730.

5

Uludag O, Koch SM, van Gemert WG, et al. Sacral neuromodulation in patients with faecal incontinence: a single-center study. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1350-7.

6

Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, Janknegt RA, Hassouna MM, Siegel SW, Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. J Urol 1999; 162: 352-357.

7

Hassouna MM, Siegel SW, Nyeholt AA, Elhilali MM, van Kerrebroeck PE, Das AK, et al. Sacral neuromodulation in the treatment of urgency-frequency symptoms: a multicenter study on efficacy and safety. J Urol 2000; 163: 1849-1854.

8

Cappellano F, Bertapelle P, Spinelli M, Catanzaro F, Carone R, Zanollo A, et al. for the Italian Group of Sacral Neuromodulation (GINS). Quality of life assessment in patients who undergo sacral neuromodulation implantation for urge incontinence: an additional tool for evaluating outcome. J Urol 2001; 166: 2277-2280.

9

Jonas U, Fowler CJ, Chancellor MB, Elhilali MM, Fall M, Gajewski JB, et al. Efficacy of sacral nerve stimulation for urinary retention: results 18 months after implantation. J Urol 2001; 165: 15-19.

10

Das AK, Carlson AM, Hull M, US MDT-103 Study Group. Improvement in depression and health-related quality of life after sacral nerve stimulation therapy for treatment of voiding dysfunction. Urology 2004; 64: 62-68.

11

Van Voskuilen AC, Oerlemans DJ, Weil EH, de Bie RA, van Kerrebroeck PE. Long term results of neuromodulation by sacral nerve stimulation for lower urinary tract symptoms: a retrospective single center study. Eur Urol 2006; 49: 366-372.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.