Wandelende vrouw

Vragen en antwoorden – Sacrale neuromodulatie

Blaas- en darmcontroleproblemen

Wat is sacrale neuromodulatie (SNM)?

Sacrale neuromodulatietherapie (SNM) wordt afgegeven met behulp van een neurostimulatiesysteem. Voor mensen die onvoldoende baat hebben bij of die niet in aanmerking komen voor standaardbehandelingen voor hun blaas- of darmcontroleproblemen, kan SNM-therapie mogelijk uitkomst bieden.

De SNM-therapie maakt gebruik van een implanteerbaar systeem, vergelijkbaar met een pacemaker, dat lichte elektrische pulsjes afgeeft aan de sacrale zenuwen. De therapie is omkeerbaar (kan ongedaan gemaakt worden) door de neurostimulator uit te schakelen of deze chirurgisch te verwijderen.

Sacrale neuromodulatie kan u helpen uw normale activiteiten weer op te pakken.

Naar boven

Wat hebben zenuwen te maken met de darm- en blaascontrole?

De sacrale zenuwen regelen de blaas- en darmwerking. Als de communicatie tussen de sacrale zenuwen en de hersenen verstoord is, kan dat tot problemen met de darm- en blaascontrole leiden.

Sacrale neuromodulatie (SNM)-therapie richt zich op de sacrale zenuwen, die zich in de buurt van uw staartbeen bevinden. Als de communicatie tussen de hersenen en de sacrale zenuwen niet optimaal is, kunnen de zenuwen de blaas of darm niet goed aansturen. Dit communicatieprobleem kan ontlastingsverlies, overactieve blaas (OAB) of urineretentie veroorzaken. SNM-therapie probeert de communicatie te herstellen door de sacrale zenuwen met lichte elektrische pulsen te stimuleren. Hierdoor kunnen ongewilde of onjuiste signalen die via de zenuwbanen worden gestuurd, gecorrigeerd worden zodat de blaas- en darmwerking weer normaal wordt.

Naar boven

Wat zijn de mogelijke risico's of complicaties van sacrale neuromodulatie?

De risico's van implantatie van het neurostimulatiesysteem zijn vergelijkbaar met die van elke chirurgische ingreep, waaronder zwellingen, blauwe plekken en bloedingen. Mogelijke complicaties zijn onder meer: pijn op de implantatieplaats, nieuwe pijn, infectie, verschuiving van de geleidingsdraad (elektrodedraad), technische problemen of problemen met de neurostimulator, ongewenste veranderingen in de blaas- of darmfunctie, en onaangename stimulatie. In een dergelijke situatie kan het noodzakelijk zijn om een extra ingreep te ondergaan of kunnen uw symptomen terugkeren. Bespreek de mogelijke risico's en voordelen van de therapie altijd met uw arts.

Naar boven

Wat zijn de voordelen van sacrale neuromodulatie?

Sacrale neuromodulatie kan voor velen met blaas- en/of darmcontroleproblemen een oplossing zijn. Enkele voordelen kunnen zijn een verbeterde kwaliteit van leven en minder ongelukjes. Daarnaast kan de therapie op elk gewenst moment worden stopgezet door de neurostimulator uit te schakelen of chirurgisch te verwijderen.

Naar boven

Mag ik een MRI-scan ondergaan wanneer bij mij een SNM-systeem geïmplanteerd is?

Onder bepaalde specifieke voorwaarden kan mogelijk een MRI-scan van uw hoofd worden gemaakt. Praat met uw arts voor meer informatie hierover.

Naar het begin

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.