Vrouw loopt

Wat is gastroparese?

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

De meest voorkomende symptomen van gastroparese (vertraagde maaglediging) zijn chronische misselijkheid en braken: symptomen die erg hinderlijk zijn in het dagelijks leven. 

Definitie

Gastroparese is een maagstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd. In een gezond spijsverteringssysteem wordt het voedsel door krachtige spiersamentrekkingen vanuit de maag door de darmen verplaatst. Bij gastroparese werken de maagspieren slecht of helemaal niet, waardoor de maag niet normaal kan worden geleegd. Bij sommige mensen zorgt deze aandoening voor ernstige misselijkheid en braken, die niet voldoende onder controle kunnen worden gehouden met standaardmedicatie.

Oorzaken

Gastroparese heeft een aantal verschillende oorzaken, waaronder type 1 en type 2 diabetes, echter in veel gevallen is de oorzaak onbekend (idiopathisch).

Symptomen

Enkele veel voorkomende symptomen zijn:

 • misselijkheid
 • braken
 • opgeblazen gevoel in de buik
 • buikpijn
 • vol gevoel na weinig eten (snel voldaan)
 • brandend maagzuur of terugvloeien van maagzuur in de slokdarm
  (gastro-oesofageale reflux)
 • schommelingen in de bloedsuikerspiegel
 • gebrek aan eetlust
 • overmatig gewichtsverlies

Gevolgen van gastroparese

De gevolgen van gastroparese op iemands lichamelijke gesteldheid kunnen enorm groot zijn. Gastroparese kan leiden tot chronische misselijkheid en braken, met ondervoeding en verstoorde bloedsuikerwaarden als gevolg. Ook het emotionele welbevinden kan als gevolg van gastroparese negatief beïnvloed worden. Het voortdurende ongemak dat gepaard gaat met chronische misselijkheid en braken kan ernstige gevolgen hebben voor de relatie met familie en vrienden, op iemands functioneren op school of op het werk en tijdens andere sociale activiteiten.

Diagnose

De arts zal de diagnose stellen op basis van uw volledige medische voorgeschiedenis, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit:

 • een kijkonderzoek (endoscopie) van de bovenste delen van het maag-darmkanaal
 • een maagledigingsonderzoek
 • drukmeting in maag en dunne darm/twaalfvingerige darm (gastroduodenale manometrie)
 • meting van de elektrische activiteit van de maag (elektrogastrografie [EGG])

Vraag uw arts naar andere aandoeningen of medicijnen die kunnen leiden tot soortgelijke symptomen als die van gastroparese.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.