Woman walking

Implantatie van Enterra-systeem gastro-elektrische stimulatie

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

Praat met uw arts over de behandelingsopties voor uw symptomen van gastroparese. Als u in aanmerking komt voor Enterra®-therapie, zal het systeem worden geïmplanteerd en door uw arts zo worden ingesteld dat het een maximale symptoomverlichting biedt.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Bespreek met uw arts of u in aanmerking komt voor gastro-elektrische stimulatietherapie.

Meer

Wat gebeurt er bij de ingreep?

Uw arts is de aangewezen persoon om al uw vragen over de operatie te beantwoorden.

Meer

Persoonlijk verhaal

Lees de ervaring van een gastroparesepatiënte met een Enterra-systeem van Medtronic.

Meer

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.