Arts en patiënt bespreken de aandoening van de patiënt

Behandelings-opties

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

Gastroparese kan momenteel nog niet worden genezen. Er bestaan wel verschillende behandelingen die helpen bij het onderdrukken van misselijkheid en braken.

Voedingstraining en dieetaanpassing

De eerste behandeling voor gastroparese is vaak voedingstraining in combinatie met een dieetaanpassing. De dieetaanpassing is gericht op het verminderen van de symptomen, met behoud van het vereiste vochtniveau en de juiste voedingsstoffen. Een aangepast dieet bestaat doorgaans uit vloeistoffen, minder vet en plantaardige vezels, en uit het vaker eten van kleinere hoeveelheden.

Geneesmiddelen

De meest gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van gastroparese en de daarmee samenhangende symptomen zijn onder meer:
Prokinetica – verbeteren de maagdoorvoersnelheid
Anti-emetica– onderdrukken misselijkheid en braken, maar hebben geen invloed op de maagdoorvoersnelheid

Sondevoeding (enterale voeding)

Bij deze behandelmethode wordt vloeibare voeding via een slang direct in de maag of de dunne darm toegediend. De voedingssonde is meestal tijdelijk en wordt alleen gebruikt wanneer de gastroparese ernstig is.

Intraveneuze voeding (totale parenterale voeding)

Bij toepassing van TPN (totale parenterale voeding) worden de voedingsstoffen via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan toegediend. Voor TPN wordt alleen gekozen als voeding via een sonde niet wordt verdragen of niet voldoende calorieën kan aanvoeren.

Gastro-elektrische stimulatie

Gastro-elektrische stimulatie met een Enterra®-systeem is een mogelijke behandelingsoptie voor mensen van 18-70 jaar met chronische, niet met medicijnen te behandelen misselijkheid en braken als gevolg van gastroparese die wordt veroorzaakt door diabetes of een andere onbekende oorzaak.

Gastro-elektrische stimulatie werkt door lichte elektrische pulsjes naar de maagspier te versturen. Hiervoor wordt een Enterra-neurostimulator onderhuids geïmplanteerd en aangesloten op twee op de maagwand geïmplanteerde elektrode- of geleidingsdraden.

Maag- of darmoperatie

Een maag-of darmoperatie wordt doorgaans alleen uitgevoerd als andere opties niet werken. De hele maag of een gedeelte ervan kan worden verwijderd (gastrectomie). Er wordt dan een voedingssonde geplaatst door de buikwand in de maag (gastrectomie) of dunne darm (jejunostomie).

Vraag uw arts naar potentiële bijwerkingen bij elke behandelingsoptie.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.