Wandelende vrouw

Leven met Enterra-therapie

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

Voor het verlichten van de symptomen van gastroparese is vaak een gecombineerde behandeling noodzakelijk. De gastro-enteroloog, de endocrinoloog of de huisarts zorgt voor de voortzetting van uw behandeling en schrijft eventueel benodigde aanvullende therapieën voor.

Periode na de ingreep

In het eerste jaar na de ingreep kunnen meerdere vervolgafspraken nodig zijn om uw therapie optimaal in te stellen.

Dagelijks leven

Activiteiten

Afhankelijk van het advies van de arts en hoe u zich voelt, kunt u geleidelijk aan uw normale bezigheden van vóór de implantatie hervatten.

Vraag uw arts om advies voordat u inspannende bezigheden uitvoert, zoals bijvoorbeeld het tillen van zware voorwerpen. Vermijd activiteiten die gepaard gaan met buigen, rekken of draaien van uw lichaam; hierdoor kunnen de geleidingdraden verschuiven en kan de stimulatie die u krijgt veranderen.

U behoort de stimulatie zelf niet te voelen. Neem contact op met uw arts als de symptomen terugkeren; dat kan wijzen op een probleem met het geïmplanteerde systeem.

Elektrische of (elektro)magnetische apparatuur

De meeste elektrische apparaten en magneten die u tegenkomt, zullen geen invloed hebben op de werking van de neurostimulator. Sommige apparatuur in woonhuizen, openbare ruimtes en medische en tandheelkundige instellingen kan de neurostimulator beschadigen, de werking van het systeem verstoren of letsel aan uzelf toebrengen.

Waarschuw de beveligingsbeambte op luchthavens dat u een neurostimulator heeft en toon uw registratiekaart. Het alarm van de (metaal)detectiepoort kan afgaan door de neurostimulator. Als u in de buurt komt van (sterke magnetische) diefstaldetectoren (poortjes) of beveiligingsapparatuur (in winkels of openbare gebouwen), blijf dan niet halverwege staan, maar loop gewoon door. De apparatuur kan de werking van uw neurostimulator verstoren of reageren op de metalen behuizing van de neurostimulator.

Medische of tandheelkundige procedures

Raadpleeg vooraf uw arts als u een medische, chirurgische of tandheelkundige ingreep, procedure, onderzoek of scan moet ondergaan. Vertel uw behandelaars en zorgverleners dat bij u een neurostimulator is geïmplanteerd en laat ze de registratiekaart zien.

De volgende medische procedures kunnen het systeem beschadigen, de werking van het systeem verstoren of letsel aan uzelf toebrengen:

  • Patiënten met een geïmplanteerd Enterra-neurostimulatiesysteem mogen GEEN enkele vorm van therapeutische diathermie ondergaan.
  • Patiënten met een geïmplanteerd Enterra-neurostimulatiesysteem mogen GEEN MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) ondergaan.

Raadpleeg uw arts voor meer informatie over wat veilig is en wanneer er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Vervanging

De Enterra-neurostimulator is voorzien van een ingebouwde batterij. Op den duur zal de batterij leeg raken en zal het systeem geen stimulatie meer afgeven. U moet dan een afspraak met de arts maken voor een vervangingsingreep.

Als u vragen heeft, kunt u die het beste aan uw arts stellen; die kent uw medische achtergrond en kan u alle benodigde informatie geven.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.