Vrouw die wandelt

Wie komt er in aanmerking voor gastro-elektrische stimulatie? Enterra-therapie

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

Uw arts die bekend is met gastro-elektrische stimulatie kan bepalen of u in aanmerking komt voor deze therapie.

Stappen om te bepalen of u in aanmerking komt

  1. Onderzoeken ondergaan – Uw arts bepaalt welke evaluaties en diagnostische onderzoeken u moet ondergaan. Uw arts kan ook samenwerken met een diëtist en een verpleegkundige om een goede evaluatie van uw voedingspatroon en dieet te kunnen uitvoeren.
  2. Resultaten analyseren – Uw arts zal de resultaten van de evaluaties en onderzoeken met u bespreken.
  3. Behandelingsopties bespreken – Vraag uw arts naar de meest geschikte behandeling. Stel vragen en bespreek de mogelijke bijwerkingen van iedere behandeling. Deel ook uw bezorgdheden met uw arts.
  4. Actie ondernemen – Samen met uw arts kiest u de voor u meest geschikte behandelingsoptie. Volg het behandelplan, waaronder dieetveranderingen, regelmatige controlebezoeken en andere instructies.
  5. Toestemming krijgen – Indien uw arts heeft bepaald dat gastro-elektrische stimulatie de beste behandeling voor u is, dient uw arts vooraf goedkeuring te vragen aan uw zorgverzekeraar.

Meenemen in uw beslissing

Indien uw arts aangeeft dat gastro-elektrische stimulatie de beste behandeling voor u is, neem dan het onderstaande mee in uw beslissing.

Gastro-elektrische stimulatietherapie is erop gericht chronische misselijkheid en braken te verlichten die het gevolg zijn van gastroparese die niet kan worden behandeld met medicatie.

Gastro-elektrische stimulatietherapie kan uw aandoening niet genezen. De klinische WAVESS-studie (Worldwide Anti-Vomiting Electrical Stimulation Study1) heeft aangetoond dat de meeste patiënten aanzienlijk minder last hadden van braken. Daarnaast hebben ze een vermindering van hun symptomen en een verbetering van hun kwaliteit van leven ervaren.

Voor patiënten die baat hebben bij de behandeling, zal de mate van verbetering van geval tot geval verschillen.

Voor een effectieve verlichting van de symptomen van gastroparese is vaak een gecombineerde behandeling noodzakelijk.

Gastro-elektrische stimulatietherapie is niet geschikt voor patiënten die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in aanmerking komen voor chirurgische ingrepen en/of narcose. Gastro-elektrische stimulatietherapie is niet geëvalueerd bij zwangere vrouwen of bij patiënten jonger dan achttien jaar of ouder dan zeventig jaar.

Vraag uw arts om meer informatie over Enterra-therapie indien u dit mocht overwegen.

Referentie

1

Abell T, McCallum R, Hocking M, et al. Gastric electrical stimulation for medically refractory gastroparesis. Gastroenterology. Augustus 2003;125(2):421-428.

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.