Wandelende vrouwen

Gastro-elektrische stimulatie ‒ Enterra-therapie

Vertraagde maaglediging (gastroparese)

De Enterra®-neurostimulator lijkt op een pacemaker en is ongeveer zo groot als een stopwatch. Het implantaat stuurt lichte elektrische pulsjes naar de onderzijde van de maag, waardoor klachten als chronische misselijkheid en braken kunnen worden verminderd.

Wat is Enterra-therapie?

Gastro-elektrische stimulatietherapie is gericht op het behandelen van chronische misselijkheid en braken als gevolg van gastroparese waarvoor medicijnen geen oplossing bieden.

Meer

Onze neurostimulatoren voor gastroparese

De Enterra-neurostimulator is een klein medisch apparaat dat meestal onder de huid in de onderbuik wordt geïmplanteerd. Het implantaat stuurt lichte elektrische pulsjes naar de maag voor de behandeling van chronische (therapie-resistente) misselijkheid en braken als gevolg van gastroparese.

Meer: Enterra®-neurostimulator
Meer: Enterra® II-neurostimulator

Mogelijke voordelen en risico's

Lees meer over de mogelijke voordelen en risico's van gastro-elektrische stimulatie en de mogelijke risico's en complicaties van de chirurgische ingreep en de therapie.

Meer

Persoonlijk verhaal

Lees de ervaring van een gastroparesepatiënte met een Enterra-systeem van Medtronic.

Meer

 

De Enterra-therapie is momenteel helaas niet beschikbaar in Nederland, wel elders in Europa.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.