Na een bypassoperatie op een kloppend hart

Aandoening van de kransslagaders (coronaire hartziekte)

Een bypassoperatie op een kloppend hart is bedoeld om de bloedstroom naar uw hart te herstellen. Na deze levensveranderende operatie kunt u stap voor stap uw leven weer oppakken.

Herstel

Na de ingreep wordt u op de intensive care (IC)-afdeling gemonitord en in de gaten gehouden. Meestal wordt u binnen 12 tot 24 uur ‒ wanneer u stabiel en alert bent ‒ naar een gewone verpleegafdeling overgebracht. Patiënten die een bypassoperatie op een kloppend hart of een minimaal-invasieve bypassoperatie (MICS CABG) hebben ondergaan, verblijven korter in het ziekenhuis dan patiënten die een traditionele bypassoperatie (op een stilstaand hart) hebben ondergaan.1,2 Hoelang u in het ziekenhuis moet blijven, hangt af van uw herstel.

Na ontslag uit het ziekenhuis gaat u waarschijnlijk gedurende vier tot zes weken naar poliklinische revalidatiesessies – dit hangt af van wat u nodig heeft. Meestal begint u zich na vier tot zes weken beter te voelen.

Controles en monitoring

De frequentie van de vervolgafspraken verschilt per ziekenhuis. In de meeste gevallen bezoekt u één week na het ontslag de verpleegkundige in het ziekenhuis en één maand na de ingreep gaat u op controle bij de chirurg. Verdere vervolgafspraken vinden na vier maanden en na één jaar plaats.

Bij de meeste patiënten die geopereerd zijn, blijven de omleidingen (grafts) gedurende enkele jaren open en laten ze het bloed goed door. Tijdens de bypassoperatie wordt de bloedstroom naar het hart hersteld, maar deze ingreep voorkomt niet dat de kransslagaders opnieuw verstopt kunnen raken. Om te voorkomen dat uw kransslagaders opnieuw dichtslibben, is het raadzaam om uw leefstijl te veranderen. U kunt bijvoorbeeld stoppen met roken, gezonder gaan eten, regelmatig gaan bewegen en uw hoge bloeddruk en hoog cholesterol behandelen.

Tips voor verzorgers

  • Help tijdens het herstel met klusjes en boodschappen.
  • Herinner uw geliefde eraan dat hij of zij de voorgeschreven medicatie moet innemen volgens de instructies van de arts.
  • Zorg ervoor dat er voldoende medicatie op voorraad is.
  • Herinner hem of haar aan doktersafspraken en instructies van de arts.
  • Houd notities bij over de zorgverzekering en ander papierwerk.
  • Luister naar uitingen van bezorgdheid en frustraties en bied steun.
  • Moedig uw geliefde aan om naar een praatgroep te gaan en ervaringen en gedachten uit te wisselen met mensen die in dezelfde situatie zitten. (U kunt vaak in ziekenhuizen en wijkcentra terecht voor praatgroepen.)

Referenties

1

Puskas J Cheng D, Knight J, Angelini G, DeCannier A, Dullum M, Martin J, Ochi M, Patel N, Sim E, Trehan N, Zamvar V. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting; a meta-analysis and consensus statement from the 2005 ISMICS Consensus Conference. Innovations. 2005; 1;3-27.

2Subramanian VA, Patel NU, Patel NC, Loulmet DF. Robotic assisted multivessel MidCAB with port-access stabilization and cardiac positioning: paving way for outpatient in CABG? Samenvatting ingediend bij de Society of Thoracic Surgeons-bijeenkomst. San Antonio, Texas (VS), 25-28 januari 2004.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.