Periode na de ingreep – Stentplaatsing

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

Het plaatsen van een stent is een minimaal-invasieve ingreep. Veel patiënten kunnen het ziekenhuis kort na de ingreep al verlaten. De meeste mensen kunnen na ongeveer een week weer aan het werk gaan en hun normale dagelijkse bezigheden weer oppakken. Mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten, zullen iets langer moeten wachten. Raadpleeg uw arts voordat u inspannende werkzaamheden verricht.

Houd rekening met een ziekenhuisopname

Direct na het plaatsen van de stent kunt u uitrusten op een speciale zorgafdeling, waar verpleegkundigen uw hartslag en bloeddruk in de gaten houden. In deze periode wordt mogelijk de inbrenghuls voor de katheter verwijderd en wordt er druk uitgeoefend op de prikplaats totdat het bloeden gestopt is.

De inbrengplaats van de katheter kan blauw en gevoelig zijn. Als de inbrenghuls in uw arm of pols was ingebracht, wordt deze verwijderd en wordt er een verband aangelegd op deze plek. Als de katheter via uw lies werd ingebracht, moet u mogelijk enkele uren in bed blijven liggen met uw been gestrekt. In sommige gevallen gebruikt de arts een instrument dat de kleine opening in de slagader afdicht; hierdoor zult u sneller weer op de been zijn. De plaats waar de katheter in uw lichaam werd ingebracht, wordt gecontroleerd op kleurveranderingen, temperatuur en gevoeligheid.

In het begin kunt u zich versuft voelen door de verdoving. Uw arts zal u vertellen wanneer u uit bed mag en mag gaan rondlopen. Meestal mag u binnen twee tot zes uur na de ingreep gaan lopen.

Herstel

Patiënten blijven meestal een nacht in het ziekenhuis en gaan de dag na de ingreep naar huis. Sommige patiënten gaan zelfs dezelfde dag al naar huis. Hoelang u in het ziekenhuis moet blijven, hangt af van eventuele complicaties tijdens de ingreep en de genezing van de inbrengplaats van de katheter.

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een kleine identificatiekaart mee om in uw portemonnee te bewaren. Deze kaart bevat belangrijke informatie over uw stent, de plaats waar deze zich bevindt in uw lichaam, de implantatiedatum, en de naam en contactgegevens van uw arts. Laat deze kaart altijd zien als u een behandeling bij een arts of tandarts ondergaat.

Als u weer thuis bent, moet u rusten en voldoende drinken. Gedurende 24 uur mag u geen zware voorwerpen tillen, geen zware lichamelijke inspanningen doen en niet roken.

Signalen waar u op moet letten

Als de inbrengplaats van de katheter gaat bloeden, moet u gaan liggen, druk uitoefenen op de plek en uw arts bellen. Ook als u kleurveranderingen opmerkt of pijn of warmte voelt op de inbrengplaats, moet u dat aan uw arts melden. Bel uw arts onmiddellijk als u pijn op de borst heeft of als u ernstige of regelmatig optredende benauwdheid op de borst voelt. Deze symptomen kunnen erop wijzen dat uw slagaders weer verstopt raken.

Normale bezigheden weer oppakken

De meeste mensen kunnen na ongeveer een week weer gaan werken en hun normale dagelijkse bezigheden weer oppakken. Mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten, zullen iets langer moeten wachten. Raadpleeg uw arts voordat u inspannende werkzaamheden verricht. Net als alle medische ingrepen brengt ook de plaatsing van een stent risico's met zich mee.

Voor patiënten die gedotterd zijn of een stent hebben gekregen, kan het lastig zijn hun dagelijkse leven meteen weer op te pakken. Het herstel wordt makkelijker als er gezinsleden, familie en/of vrienden in de buurt zijn om te helpen. Een helpende hand, een luisterend oor of zelfs gewoon wat gezelschap kan heel erg helpen om iemand op te vrolijken. Een patiënt kan daardoor ook gemakkelijker weer zijn of haar draai vinden.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.