Er wordt nu een video gestart -

Leven met DBS-therapie VOOR DE ZIEKTE VAN PARKINSON

Het beste uit uw therapie halen

Als u wordt behandeld met een DBS-systeem van Medtronic, dan kunt u hier terecht als u een vraag heeft of instructies of ondersteuning nodig heeft.

MEER JEZELF ZIJN

  • U kunt uw gebruikelijke activiteiten weer oppakken, mits u de richtlijnen van uw arts volgt over wat mag en wat u moet vermijden.
  • Na de herstelperiode heeft DBS-therapie over het algemeen nauwelijks invloed op uw dagelijkse activiteiten, zoals de kleren die u kunt dragen of hoe u reist.
  • Uw DBS-systeem werkt 24 uur per dag, dus van 's ochtends tot 's avonds houdt het systeem uw symptomen onder controle.
  • Uw DBS-systeem hoeft niet door uzelf te worden onderhouden, buiten het opladen van de batterij als u een oplaadbaar systeem heeft.

GA NAAR AL UW CONTROLEAFSPRAKEN

Zorg dat u naar alle geplande controleafspraken gaat bij uw behandelend arts die gespecialiseerd is in DBS-therapie. Vertel het uw arts als uw symptomen van parkinson zijn veranderd. Uw arts zal:

  • ervoor zorgen dat uw DBS-systeem optimaal werkt;
  • de stimulatie zo aanpassen dat uw symptomen optimaal onder controle worden gehouden;
  • de batterij van de neurostimulator controleren om na te gaan of de neurostimulator op korte termijn moet worden vervangen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.