DBS-therapie

Elke dag willen we van het leven genieten, in alle geuren en kleuren. Maar langzamerhand neemt de ziekte van Parkinson u al die mooie momenten en kleine pleziertjes in het leven af.

Maar u bent niet alleen. DBS-therapie van Medtronic kan helpen de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik weer kan lachen.

WEER MEER UZELF, WORDEN NET ALS ANDRIES

85-89% VAN DE MENSEN

met Parkinson die de DBS-operatie hebben ondergaan, ervaart verbeteringen.1

ONTDEK DE VOORDELEN

Na 10 jaar DBS voel ik me nog steeds beter dan voor mijn operatie.

HEB MEER ZELFVERTROUWEN, NET ALS LAURA

ONTDEK HOE ONZE DBS-PRODUCTEN
VOOR U KUNNEN WERKEN

MEER OVER ONZE DBS-SYSTEMEN

7 van de 10 mensen met
Parkinson die in aanmerking komen voor DBS, hebben mogelijk een MRI nodig na hun implantatie2

DOWNLOAD ONZE ENGELSTALIGE MRI-BROCHURE

Referenties

1

Voorwaarden hierbij: De kandidaten waren zorgvuldig geselecteerd en de geleidingsdraden waren correct geplaatst.
Supplementele analyse van Medtronic: supplement bij EPDA-website update over patiëntbelemmeringen en claims -v17-Sept-2015

De 'gouden standaard' voor het evalueren van de successen van DBS is gebaseerd op de evaluatie van de totale motoriek met behulp van de UPDRS III-schaal. De wetenschappelijke methode voor het evalueren van de MCIC (minimaal klinisch relevante verandering) komt overeen met ten minste 5 punten op de
UPDRS III-schaal. De evaluatie van mensen 'zonder medicatie' staat een beoordeling van de invloed van DBS toe, hoewel dit een kunstmatig toegepaste voorwaarde is. Deze wordt meestal niet gerapporteerd in de publicaties, maar we hebben bovenstaande analyses voltooid van de databases die beschikbaar waren in beide gepubliceerde bewijsstukken (alleen gerandomiseerde controlestudies zijn hier in overweging genomen). Bovenstaande analyse is alleen van toepassing op DBS-systemen van Medtronic.

2

Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen

Analyses op basis van PD-comorbiditeiten aanbevolen voor MRI in Europa. Het percentage werd berekend voor een werkelijke Parkinson-ziektepopulatie die mogelijk in aanmerking kwam voor DBS, uit een Amerikaanse database van een commerciële ziektekostenverzekering (Conroy et al, presentatie bij ECR-conferentie in 2015 in Wenen).


Zie de handleiding van het DBS-systeem voor gedetailleerde informatie over de gebruiksinstructies, implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen, de geschiktheid van het DBS-systeem voor MRI (beeldvorming met magnetische resonantie) en de voorwaarden voor MRI. Neem voor verdere informatie contact op met uw vaste aanspreekpunt van Medtronic en/of kijk op de website www.medtronic.nl.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.