Er wordt nu een video gestart -

DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC VOOR DE ZIEKTE VAN PARKINSON

Diepe hersenstimulatie (DBS) helpt bij het onder controle houden van de bewegingssymptomen van de ziekte van Parkinson, zoals beven, vertraagde bewegingen en stijfheid.

Zie wat er zoal mogelijk is

Voor het eerst kunnen artsen gepersonaliseerde, datagedreven DBS-therapie bieden die tegemoet komt aan de behoeften van de hedendaagse patiënt.

Ontdek de PerceptTM PC-neurostimulator
Image of Percept PC neurostimulator

7 op de 10 mensen

met parkinson die in aanmerking komen voor DBS-therapie, hebben na hun implantatie mogelijk een MRI-scan nodig.1

Meer over MRI

DBS-therapie

Elke dag willen we van het leven genieten, in alle geuren en kleuren. Maar langzamerhand neemt de ziekte van Parkinson u al die mooie momenten en kleine pleziertjes in het leven af.

Maar u bent niet alleen. DBS-therapie van Medtronic kan helpen de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik weer kan lachen.

WEER MEER UZELF, WORDEN NET ALS ANDRIES

85-89% VAN DE MENSEN

met parkinson die de DBS-operatie hebben ondergaan, ervaart verbeteringen als de patiënten zorgvuldig zijn geselecteerd en de gleidingsdraden correct zijn geplaatst.2

ONTDEK DE VOORDELEN

Na 10 jaar DBS voel ik me nog steeds beter dan voor mijn operatie.

HEB MEER ZELFVERTROUWEN, NET ALS DE BELGISCHE LAURA

Referenties

1

Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen

Analyses op basis van PD-comorbiditeiten aanbevolen voor MRI in Europa. Het percentage werd berekend voor een werkelijke parkinson-ziektepopulatie die mogelijk in aanmerking kwam voor DBS, uit een Amerikaanse database van een commerciële ziektekostenverzekering (Conroy et al, presentatie bij ECR-conferentie in 2015 in Wenen).

2

Supplementele analyse van Medtronic: supplement bij EPDA-website update over patiëntbelemmeringen en claims -v17-Sept-2015

De 'gouden standaard' voor het evalueren van de successen van DBS is gebaseerd op de evaluatie van de totale motoriek met behulp van de UPDRS III-schaal. De wetenschappelijke methode voor het evalueren van de MCIC (minimaal klinisch relevante verandering) komt overeen met ten minste 5 punten op de
UPDRS III-schaal. De evaluatie van mensen 'zonder medicatie' staat een beoordeling van de invloed van DBS toe, hoewel dit een kunstmatig toegepaste voorwaarde is. Deze wordt meestal niet gerapporteerd in de publicaties, maar we hebben bovenstaande analyses voltooid van de databases die beschikbaar waren in beide gepubliceerde bewijsstukken (alleen gerandomiseerde controlestudies zijn hier in overweging genomen). Bovenstaande analyse is alleen van toepassing op DBS-systemen van Medtronic.


Zie de handleiding van het DBS-systeem voor gedetailleerde informatie over de gebruiksinstructies, implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen, de geschiktheid van het DBS-systeem voor MRI (beeldvorming met magnetische resonantie) en de voorwaarden voor MRI. Neem voor verdere informatie contact op met uw vaste aanspreekpunt van Medtronic en/of kijk op de website www.medtronic.nl.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.