Er wordt nu een video gestart -

VOORDELEN VAN DBS-THERAPIE VOOR DE ZIEKTE VAN PARKINSON

BEHANDELING VOOR DE BEWEGINGSSYMPTOMEN VAN PARKINSON

Diepe hersenstimulatie (DBS) helpt met het onder controle houden van bewegingssymptomen wanneer uw geneesmiddelen niet meer zo effectief zijn als in het begin. Voor veel mensen met parkinson maakt DBS een groot verschil, wanneer zelfs de kleine bewegingen moeilijk zijn geworden. DBS heeft vele mensen geholpen om zo onafhankelijk mogelijk te blijven en de activiteiten waar ze plezier aan beleven, te blijven doen.

VOORDELEN VAN DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC

Met DBS-therapie krijgt u meer controle over uw bewegingssymptomen dan u al heeft dankzij uw geneesmiddelen. U vindt hier informatie over de voordelen en risico's van DBS-therapie. Het is van groot belang om te vermelden dat het succes van de DBS-therapie afhangt van:

  • een goede selectie van de juiste kandidaten voor DBS-therapie. DBS is niet geschikt voor iedereen!
  • een nauwkeurige plaatsing van de DBS-elektroden tijdens de operatieve ingreep.

TOT WEL VIJF UUR LANGER GOED KUNNEN BEWEGEN ZONDER DYSKINESIE

Goede controle hebben over uw bewegingen betekent dat u nauwelijks last heeft van vervelende symptomen zoals beven, stijfheid en moeite met bewegen. DBS-therapie kan u helpen om tot wel vijf uur langer per dag een goede controle over uw bewegingen te hebben, zonder dyskinesie (trekkerige, zwaaiende bewegingen van hoofd en armen), vergeleken met alleen medicatie.*2,3,4

Wat zou ú doen met vijf uur extra per dag?

*Gemeten door de UPDRS IV

BEHANDELING VOOR BEVEN EN STIJFHEID

DBS-therapie heeft de CE-goedkeuring voor de behandeling van bewegingssymptomen van parkinson: beven (tremor), stijfheid (rigiditeit) en moeite met bewegen.

VERMINDERT DYSKINESIE EN SCHOMMELINGEN

De DBS-therapie van Medtronic vermindert complicaties van de behandeling met geneesmiddelen, zoals dyskinesie en schommelingen in 'aan-' en 'uit'-tijd.3,4,5,6

De DBS-therapie van Medtronic in combinatie met medicatie vermindert complicaties met 37% tot 61% in vergelijking met alleen medicatie.4,5

Mensen zonder DBS die de 'beste medische therapie' (BMT = alleen medicatie) krijgen, ervaren een vermindering van 5,4% tot een verergering van 13% in hun complicaties als gevolg van geneesmiddelen, in vergelijking met hun referentiepunt.4,5

MET MINDER MEDICATIE MEER UZELF ZIJN

DBS-therapie is een oplossing in de vorm van een implantaat die meer verlichting biedt, niet meer medicatie. Veel mensen met parkinson nemen meerdere doses van meerdere medicijnen.

Al die geneesmiddelen op de juiste manier innemen, kan lastig zijn. Sommige mensen merken dat ze het aantal en de hoeveelheid van de doses moeten verhogen om dezelfde verlichting te krijgen. Anderen merken dat hoe meer medicijnen ze innemen, hoe minder die iets lijken te doen.

DBS-therapie is geen medicijn en bevat geen medicatie. In veel gevallen helpt DBS patiënten om de hoeveelheid geneesmiddelen die zij innemen voor hun parkinson, te verminderen met tot wel 50%.2

VERBETERT DE KWALITEIT VAN LEVEN

75% van de patiënten gaven de voorkeur aan DBS boven een behandeling met alleen medicijnen, volgens de PDQ-39.*2

DBS-therapie verbetert de kwaliteit van leven met 13% tot 26% in vergelijking met de toestand van vóór de DBS.**2,5 De verbeterde kwaliteit van leven omvat dingen als je emotioneel beter voelen, je minder schamen in het openbaar, makkelijker kunnen bewegen en minder ongemak veroorzaakt door artsen. In dezelfde onderzoeken vertoonden patiënten die BMT ('beste medische therapie') kregen zonder DBS, geen verbeteringen in de kwaliteit van leven in vergelijking met hun referentiepunt.

*   Analyse per protocol
** Op basis van PDQ-39 enkele indexine

VERGEMAKKELIJKT DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

DBS-therapie kan de normale dagelijkse activiteiten gemakkelijker maken, zoals duidelijk schrijven, iets drinken, je aankleden en onder de douche gaan.

AANPASBAAR

De elektrische stimulatie van DBS-therapie kan worden aangepast als de ziekte van Parkinson erger wordt. Er is geen nieuwe operatie nodig om aanpassingen door te voeren.

OMKEERBAAR, NIET PERMANENT

DBS-therapie is niet permanent dus toekomstige behandelingsopties blijven mogelijk. Het DBS-systeem kan worden uitgeschakeld of verwijderd als u dat wilt.

WERKT DAG EN NACHT

DBS-therapie werkt 24 uur per dag met minimaal onderhoud en minimale inspanning*.

*Er is wel onderhoud nodig voor oplaadbare systemen.

Bekijk DBS in actie

Deze video van voor en na de therapie laat zien hoe DBS helpt bij de bewegingscontrole. In deze video wordt de persoonlijke ervaring van een patiënt met de DBS-therapie van Medtronic weergegeven. Niet iedereen zal echter op dezelfde manier reageren op de therapie of ingreep of dezelfde resultaten ondervinden. Neem contact op met uw professioneel zorgverlener voor meer informatie over uw behandelingsmogelijkheden.

DBS voor parkinson: Het verhaal van Richard - (14:15)

Richard en zijn echtgenote Karin delen hun ervaringen over hun leven voor en na DBS.
Meer informatie Less information (see less)

Veiligheidsinformatie en risico's

DBS-therapie is niet voor iedereen geschikt, dus het is belangrijk om met uw arts te praten over de voordelen en risico's.

In een studie met parkinsonpatiënten was 99% van de ernstige bijwerkingen die in verband werden gebracht met de DBS-therapie van Medtronic na 6 maanden verdwenen.4

De risico's van hersenchirurgie omvatten ernstige complicaties als coma, bloedingen in de hersenen, toevallen en infectie. Sommige complicaties kunnen dodelijk zijn. Na implantatie kan het systeem geïnfecteerd raken, onderdelen kunnen door de huid heen drukken en de geleidingsdraad en/of de connector tussen geleidings- en verlengdraad kan/kunnen verschuiven. Voor elk van deze situaties kan een nieuwe operatie nodig zijn. Ook kunnen de symptomen terugkeren.

DBS-therapie kan verergering van sommige motorische symptomen door uw bewegingsstoornis veroorzaken, en mogelijk tot spraak- en taalproblemen leiden. Stimulatieparameters kunnen worden aangepast om de bijwerkingen te minimaliseren en maximale symptoomcontrole te bewerkstelligen. Bij patiënten die DBS-therapie krijgen, zijn depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoord gemeld. Ook is er gerapporteerd dat parkinsonpatiënten met DBS-therapie vaker vallen.

Neem voor volledige veiligheidsinformatie en risico's van DBS-therapie contact op met uw arts.

Referenties

1

Supplementele analyse van Medtronic: supplement bij EPDA-website update over patiëntbelemmeringen en claims -v17-Sept-2015

De 'gouden standaard' voor het evalueren van de successen van DBS is gebaseerd op de evaluatie van de totale motoriek met behulp van de UPDRS III-schaal. De wetenschappelijke methode voor het evalueren van de MCIC (minimaal klinisch relevante verandering) komt overeen met ten minste
5 punten op de UPDRS III-schaal. De evaluatie van mensen 'zonder medicatie' staat een beoordeling van de invloed van DBS toe, hoewel dit een kunstmatig toegepaste voorwaarde is. Deze wordt meestal niet gerapporteerd in de publicaties, maar we hebben bovenstaande analyses voltooid van de databases die beschikbaar waren in beide gepubliceerde bewijsstukken (alleen gerandomiseerde controlestudies zijn hier in overweging genomen). Bovenstaande analyse is alleen van toepassing op DBS-systemen van Medtronic.

2

Deuschl G, Schade-Brittinger C, Krack P, et al. A randomized trial of deep-brain stimulation for Parkinson's disease. N Engl J Med. 2006;355(9):896-908.

3

Okun MS, Foote KD. Parkinson’s disease DBS: what, when, who and why? The time has come to tailor DBS targets. Expert Rev Neurother. 2010 December; 10(12): 1847-1857.

4

Weaver FM, Follett KA, Stern M, et al. Bilateral deep brain stimulation vs. best medical therapy for patients with advanced Parkinson's disease. JAMA. 2009;301(1):63-73.

5

Schüpbach W, Rau J, Knudsen K, Volkmann J, Krack P, Timmermann L, et al. Neurostimulation for Parkinson’s disease with early motor complications. EARLYSTIM Study. N Eng J Med. 2013;368:610-622.

6

Williams A, Gill S, Varma T, et al. Deep brain stimulation plus best medical therapy versus best medical therapy alone for advanced Parkinson’s disease (PD SURG trial): randomized, open-label trial. Lancet Neurol. 2010;581-591.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.