Er wordt nu een video gestart -

Hoe verloopt de DBS-operatie VOOR DE ZIEKTE VAN PARKINSON?

WAT GEBEURT ER TIJDENS DE OPERATIE

Een neurochirurg implanteert het systeem voor diepe hersenstimulatie (DBS) in
twee stappen. Eerst plaatst de chirurg de dunne geleidingsdraden die elektrische signalen naar bepaalde gebieden in uw hersenen sturen. Daarna plaatst de chirurg het kleine, pacemakerachtige apparaatje, de neurostimulator, onder de huid in uw borst en verbindt hij/zij deze via verlengdraden met de geleidingsdraden.

De DBS-geleidingsdraden kunnen dan elektrische signalen van de neurostimulator naar de elektroden sturen.

De neurostimulator geeft vervolgens de elektrische pulsen af die de bewegingssymptomen van parkinson onder controle houden, zoals beven, vertraagde beweging en stijfheid.

HOE VERLOOPT DE DBS-OPERATIE?

UW OPERATIETEAM

Tijdens het hele behandelingstraject wordt u begeleid en krijgt u ondersteuning van een deskundige neuroloog en neurochirurg die speciaal zijn opgeleid en ervaring hebben met diepe hersenstimulatie. Houd er rekening mee dat de duur van de ingreep en de te volgen stappen per arts en ziekenhuis kunnen verschillen.

ONDERZOEK VOOR DE OPERATIE

Deze stap is bedoeld om u en het operatieteam voor te bereiden op de DBS-operatie. Mogelijk krijgt u een MRI-scan om een beeld van uw hersenen te maken. Het MRI-beeld helpt de chirurg bij het plannen en nauwkeurig plaatsen van de geleidingsdraden.

IMPLANTEREN VAN DE GELEIDINGSDRADEN EN DE NEUROSTIMULATOR

Een neurochirurg implanteert het DBS-systeem in twee stappen. De neurochirurg plaatst eerst de geleidingsdraden, aan de hand van beelden van uw hersenen. Tijdens dit deel van de operatie bent u meestal bij bewustzijn, zodat u kunt bevestigen dat de geleidingsdraden op de meest optimale plek zitten voor het controleren van uw bewegingssymptomen. Hoewel u bij bewustzijn bent, voelt u geen pijn.

De chirurg kan u bijvoorbeeld vragen uw armen of benen te bewegen, met uw vingers te knippen, uw handen te bewegen en te doen alsof u uit een kopje drinkt. Hij/zij stimuleert dan een gebied in de hersenen om het resultaat te testen.

De tweede stap is het plaatsen van de neurostimulator. Dit kan op dezelfde dag maar ook op een andere dag gebeuren. Voor dit deel van de operatie wordt u onder narcose gebracht.

Nadat er wordt gecontroleerd dat de geleidingsdraden goed zijn geplaatst, plaatst de chirurg de neurostimulator onder de huid in uw borst, net onder het sleutelbeen. Vervolgens sluit de chirurg de geleidingsdraden aan op de neurostimulator via verlengdraden die onder de huid van uw borst naar uw nek en hoofd lopen.

HET HERSTEL

Meestal kunt u een paar dagen na de operatie al naar huis. Het herstel thuis kan een paar weken duren. Het is normaal als de wondjes van de operatie in het begin nog enigszins onprettig of pijnlijk aanvoelen. U krijgt hier medicatie voor. De neuroloog of verpleegkundige met DBS-specialisatie bespreekt met u wanneer u bepaalde activiteiten en lichaamsbeweging weer mag oppakken.

PROGRAMMEREN VAN UW NEUROSTIMULATOR

Het programmeren begint nadat u bent hersteld van de operatie. Uw neuroloog schakelt de neurostimulator in tijdens de eerste programmeersessie. Op dat moment kan de medicatie ook worden aangepast.

Met behulp van een artsenprogrammeerapparaat dat signalen van en naar uw neurostimulator stuurt en ontvangt, kan de neuroloog de optimale parameters voor de stimulatie selecteren voor de beste controle van uw symptomen. Mogelijk voelt u zich zelfs misschien weer zoals voorheen, voordat u ziek werd.

U krijgt mogelijk een apparaatje dat werkt als een afstandsbediening (patiëntenprogrammeerapparaat), waarmee u het systeem aan en uit kunt zetten en de batterijstatus kunt controleren. Mogelijk kunt u ook de stimulatie aanpassen, maar dat hangt af van de instellingen die uw arts heeft geprogrammeerd.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.