Mensen maken muziek

MRI-scan ondergaan met DBS-systeem

Bewegingsstoornissen

U HEEFT RECHT OP EEN KEUZE, NU EN IN DE TOEKOMST

MRI kan helpen bij het nauwkeurig plaatsen en controleren van de geleidingsdraad. Met een DBS-systeem van Medtronic beschikt u over de mogelijkheid om een MRI-scan van uw hele lichaam te ondergaan na de operatie.1

Wat is MRI?

MRI is de afkorting van magnetic resonance imaging (beeldvorming met magnetische resonantie). Het is een minder-ingrijpende methode om gedetailleerde beelden van de organen, weefsels en het skelet in uw lichaam te maken.

MRI-scans worden gebruikt om een diagnose te stellen wat betreft de oorzaken van veelvoorkomende hart-, hersen- en wervelkolomaandoeningen.

De scanner produceert beelden in hoge resolutie die helpen bij de diagnose van allerlei medische problemen.

Vergeleken met CT-scans (röntgenbeelden) is MRI veiliger, en hiermee is uw arts beter in staat om de juiste diagnose te stellen. Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar MRI-scans als methode voor het maken van diagnostische beelden voor veel ziekten. Dit geldt voor zowel de richtlijnen als de dagelijkse klinische praktijk.

Ongeveer zeven op de tien patiënten met bewegingsstoornissen die voor DBS in aanmerking komen, hebben mogelijk een MRI-scan nodig binnen 10 jaar nadat zij hun DBS-systeem hebben gekregen.2

EERSTE DBS-systemen waarmee een mri van het hele lichaam mogelijk is3

Medtronic biedt de eerste DBS-systemen ter wereld die MRI-scans van het hele lichaam mogelijk maken. Mensen met bewegingsstoornissen en een geïmplanteerd DBS-systeem van Medtronic kunnen erop vertrouwen dat, mits de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden, ze veilig een MRI-scan kunnen ondergaan, mocht dat nodig zijn.

De Percept™ PC is de eerste en enige DBS-neurostimulator waarmee u onder specifieke voorwaarden veilig4 een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) van het hele lichaam in zowel een 1,5 als 3-tesla scanner kunt ondergaan.

MRI met andere DBS-systemen van Medtronic

Patiënten met een geïmplanteerde Activa® PC- of Activa® RC-neurostimulator en met een Activa® SC-neurostimulator Model 37603 die een MRI-scan nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden veilig een MRI-scan van het hele lichaam ondergaan.*

Patiënten met een Activa SC-neurostimulator Model 37602, een Kinetra®-neurostimulator Model 7428 of een Soletra®-neurostimulator Model 7426 die een MRI-scan nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden alleen een MRI-scan van het hoofd ondergaan.*

Ononderbroken DBS-therapie

Sommige DBS-systemen van Medtronic mogen aan blijven staan terwijl u een MRI-scan ondergaat, mits ze vooraf zijn geprogrammeerd op bepaalde instellingen, zodat uw symptomen ook tijdens de scan onder controle worden gehouden. Hierdoor kan de kwaliteit van de scan ook beter zijn.

NEEM CONTACT OP MET UW ARTS VOORDAT U EEN MRI ONDERGAAT

Breng uw arts die uw DBS-therapie begeleidt, op de hoogte van het feit dat u een MRI-scan moet ondergaan. Uw arts moet bepalen welk soort MRI-scan u mag ondergaan.

Afhankelijk van welke DBS-systeemonderdelen er bij u geïmplanteerd zijn, kunt u in aanmerking komen voor een van de volgende soorten MRI-scans:

  • MRI-scan van het hele lichaam;
  • MRI-scan van alleen het hoofd.

Meenemen naar elke MRI-afspraak

  • Uw patiëntenpasje van uw DBS-systeem van Medtronic. Als u twee DBS-systemen in uw lichaam heeft, brengt u beide pasjes mee.
  • Uw geschiktheidsverklaring voor de MRI-scan, als de arts die verantwoordelijk is voor uw DBS-therapie, u die gegeven heeft.
  • Uw patiëntenprogrammeerapparaat (afstandsbediening), indien u die heeft.

Uw DBS-systeem gereedmaken voor de MRI-scan

Uw geïmplanteerde DBS-systeem moet mogelijk worden uitgezet voorafgaand aan de MRI-scan of worden geherprogrammeerd zodat het systeem veilig aan kan blijven staan tijdens de scan. Dit hangt af van welk model neurostimulator er bij u is geïmplanteerd, de therapie-instellingen van uw neurostimulator en het soort MRI-scan dat u mag ondergaan.

De arts die uw DBS-therapie begeleidt, zal u vertellen of u uw systeem aan of uit dient te zetten tijdens de MRI-scan.

Na de MRI-scan

Als uw neurostimulator is uitgezet voor de MRI-scan, kunt u na de scan en buiten de MRI-scanruimte (magnetisch veld) uw neurostimulator weer aanzetten met behulp van uw patiëntenprogrammeerapparaat, of de arts die uw DBS-therapie begeleidt, kan dit doen.

*

Sommige DBS-systemen van Medtronic zijn MRI-veilig onder specifieke voorwaarden. Voordat u een MRI-scan ondergaat, moet u de arts die uw DBS-therapie begeleidt, altijd vragen of u een MRI-scan mag ondergaan en wat de mogelijke voordelen en risico's zijn.

Referenties

1

Op basis van aanbevelingen door Europese en nationale medische genootschappen.

2

Falowski S, Safriel Y, Ryan MP, Hargens L. The rate of magnetic resonance imaging in patients with deep brain stimulation. Stereotact Funct Neurosurg. 2016; 94(3):147-153.

3

Zie de gebruiksaanwijzing voor een lijst met indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, de compatibiliteit met MRI van de Percept™ PC en bepaalde Activa®-neurostimulatoren, etikettering over voorwaarden voor MRI, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

4

DBS-systemen van Medtronic zijn MRI-veilig onder specifieke voorwaarden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de MRI-scanner het weefsel verhitten, vooral in de buurt van de geïmplanteerde dra(a)d(en) in de hersenen, wat kan leiden tot ernstig en blijvend letsel of zelfs tot overlijden. Voordat u een MRI-scan ondergaat, moet u de arts die uw DBS-therapie begeleidt, altijd vragen of u een MRI-scan mag ondergaan en wat de mogelijke voordelen en risico's zijn.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.