Mensen spelen muziek

Product-ondersteuning

Bewegingsstoornissen

Als u wordt behandeld met diepe hersenstimulatie (DBS-therapie) vindt u hier informatie over hoe u problemen met uw DBS-systeem kunt voorkomen en ondersteuning kunt krijgen. 

Activiteiten die u moet vermijden

Wees voorzichtig bij deelname aan activiteiten waarbij het er ruw aan toe gaat, of activiteiten waarbij u kunt vallen. Plotselinge bewegingen kunnen leiden tot verschuiving van de geleidingsdraad/-draden in uw hersenen. Als u komt te vallen, kunnen onderdelen van het DBS-systeem beschadigd raken. Er kan dan een operatie nodig zijn om de beschadigde onderdelen van het systeem te vervangen.

Voorbereid zijn

  • Als u zich niet goed voelt of problemen heeft met uw neurostimulator(en), neem dan contact op met uw arts.
  • Zorg ervoor dat uw familie en vrienden weten dat u een DBS-systeem heeft, zodat zij kunnen helpen in noodgevallen.

Controleafspraken

Het is erg belangrijk om al uw controleafspraken na te komen.

Uw arts zal regelmatig vervolgbezoeken inplannen om:

  • er zeker van te zijn dat uw DBS-systeem correct werkt;
  • uw stimulatie aan te passen aan de hand van de mate van uw symptoomverlichting;
  • de batterijstatus van de neurostimulator te controleren.

Contact opnemen met uw arts

Bespreek al uw vragen over uw medicatie en behandeling en andere medische vragen met uw arts. Uw arts heeft toegang tot uw medisch dossier en voorgeschiedenis en kan veranderingen in de symptomen het beste beoordelen.

Vraag aan uw arts hoe u bij medische problemen tijdens weekenden en buiten kantooruren de dienstdoende arts kunt bereiken.

Patiëntenbrochure

Vraag uw arts om een brochure of download hier de elektronische versie.

Patiëntenpasje

Draag altijd uw patiëntenpasje bij u waarop vermeld staat dat u een geïmplanteerd DBS-systeem heeft.

Normaal gesproken krijgt u het pasje van het ziekenhuis, direct na de implantatie van uw DBS-systeem. Indien u dit niet ontvangen heeft of u bent uw pasje kwijtgeraakt, dan kunt u via Medtronic een nieuw leeg pasje krijgen. Voor het invullen van uw medische gegevens op het pasje verwijzen we u naar uw controlerend ziekenhuis. Medtronic beschikt niet over uw medische gegevens en kan die derhalve niet verstrekken.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.