Mensen die muziek maken

Periode na de implantatie van een DBS-systeem

Bewegingsstoornissen

Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie of deep brain stimulation) voor uw symptomen is een langetermijnbehandeling die constante betrokkenheid van u en uw behandelteam vergt om succesvol te kunnen zijn. Na de implantatie van het DBS-systeem werkt u nauw samen met uw medisch team om ervoor te zorgen dat het systeem aan uw specifieke behoeften voldoet.

Herstel

De duur van de ziekenhuisopname voor de implantatie van een DBS-systeem varieert, maar meestal hoeft u voor de preoperatieve onderzoeken en de implantatie maar een paar dagen in het ziekenhuis te verblijven.

Na afloop van de operatie geeft uw arts of verpleegkundige u instructies voor de zorg wanneer u weer thuis bent. Die instructies omvatten meestal informatie over uw medicatie, het helingsproces na de ingreep, en wanneer u uw gewone dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Artsen adviseren echter geen overbelastende activiteiten uit te voeren gedurende enkele weken na de implantatie.

De meeste mensen herstellen snel. Het volledige herstel na de operatie is een proces dat verscheidene weken kan duren. Tijdens het helingsproces kunt u ongemak ervaren rond de wondplekken op uw hoofdhuid en rond de implantatieplek van de neurostimulator(en). Bij ongewone symptomen moet u contact opnemen met uw arts.

Uw arts bepaalt wanneer de neurostimulator wordt aangezet. Dit is meestal nadat u volledig hersteld bent.

Dagelijkse activiteiten en lichaamsbeweging

Tijdens uw herstelperiode moet u de instructies van uw arts opvolgen met betrekking tot activiteiten waarbij u uw nek moet buigen of uw armen boven uw schouders strekt, en het tillen van zware voorwerpen.

Vervolgcontroles en monitoren

Het kan zijn dat u niet onmiddellijk een verlichting van uw symptomen door de behandeling ervaart. Na de implantatie van het DBS-systeem kan het enkele maanden duren voordat er een maximaal effect is bereikt. Ziekenhuisbezoeken voor de eerste programmering van de neurostimulator na de operatie en de regelmatige aanpassingen van de stimulatie vormen een vast onderdeel van de DBS-therapie.

Aanpassen van de stimulatie-instellingen

Uw arts zal uw neurostimulator zo programmeren dat uw symptomen zo goed mogelijk worden behandeld met zo min mogelijk bijwerkingen. Er worden vervolgafspraken ingepland om de stimulatie aan te passen voor een optimale symptoombestrijding. Misschien dat er meerdere afspraken nodig zijn voordat bij u de beste instellingen worden bereikt. U krijgt van uw arts een DBS-patiëntenprogrammeerapparaat (afstandsbediening). Uw arts bepaalt welke instellingen u hiermee kunt aanpassen. 

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.